อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
02 333 3700
โทรสาร
02 333 3700
อาคาร ถนนศรีอยุธยา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
02 610 5200
โทรศัพท์
02 354 5524-6

ส่งข้อความติดต่อกระทรวง

Please type your full name.

Invalid Input

Invalid email address.

Invalid Input

แผนที่และการเดินทาง

download map

อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี

อาคาร ถนนศรีอยุธยา