กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนโยธี (อาคารพระจอมเกล้า)

75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
02 333 3700
โทรสาร
02 333 3833
 แผนที่  คลิกดูแผนที่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา (อาคารอุดมศึกษา 1, อุดมศึกษา 2)

328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
02 610 5200
โทรสาร
02 354 5524-6
 แผนที่  คลิกดูแผนที่

แผนที่และการเดินทาง

download map

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนโยธี (อาคารพระจอมเกล้า)

ที่ตั้ง 75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร. 0 2 333 3833


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา (อาคารอุดมศึกษา 1, อุดมศึกษา 2)

ที่ตั้ง 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 610 5200 โทรสาร. 0 2 354 5524-6