Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผู้บริหาร ก.วิทย์พบสื่อ แจง 4 งานใหญ่แห่งปี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

purenew

          16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สป.วท/ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพบปะหารือกับสื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งหาทางออกของปัญหาอันจะนำไปสู่ความราบรื่นในการดำเนินงานระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

 

A23Y5951  A23Y5953

 

       รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้เป็นการนำเสนอภาพรวมใหญ่ของกระทรวงตามนโยบายที่ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ไว้ ว่า อยากเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีผลงาน งานวิจัยและอื่นๆ อย่างหลากหลายแต่การนำเสนอต่อสื่อมวลชนและนำเสนอออกสู่สายตาประชาชน แสดงในภาพรวมของหน่วยงาน ทางกระทรวงเล็งเห็นว่าควรจัดงานยิ่งใหญ่ที่รวมผลงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงไว้ในงานเดียวกัน โดยงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดอย่างยิ่งใหญ่และเป็นภาพลักษณ์ของกระทรวง มีดังต่อไปนี้

        1.Startup Thailand  การพัฒนา Startup หรือผู้ประกอบเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) โดยกำหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการเติบโตของอาเซียน มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ สร้างการจ้างงานใหม่ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยในปีนี้การจัดงาน Startup Thailand 2017 จะจัดขึ้นที่ภูมิภาคก่อน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง ทั้งนี้การจัดงานจะเริ่มขึ้นเป็นอันดับแรกที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2560  ตามมาด้วยครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 9 – 10 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่  23 – 24 มิถุนายน  2560 และครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2560 ตามลำดับ

       2.งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

      3.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมพร้อมจัดงาน “Thai Tech EXPO 2017” ในวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จ.กรุงเทพมหานคร เนรมิตพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สำคัญและโดดเด่น รวมทั้งการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ธีมอย่างไม่เป็นทางการ “เทคโนโลยีไทย..ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” แบ่งแยกโซนต่างๆตามความสนใจของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป นำผลงานเด่นของกระทรวงวิทย์ฯ เทคโนโลยีที่ประสบผลสำเร็จ ผลงานของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลและกิจกรรมอื่นๆ มาจัดแสดงภายในงาน สำหรับงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนำธุรกิจหรือเทคโนโลยีไปต่อยอดในภายภาคหน้าได้

        4.Innovation Day 2017  เปิดเวทีเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2560 

 

เขียนข่าวโดย : นายปวีณ ควรแย้ม
ภาพข่าว : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : sciencethailand

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready