Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ฉบับที่ 3/2560

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ฉบับที่ 3/2560
โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

03DC2017

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

        ความสำเร็จของธุรกิจ Startup ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวธุรกิจหรือผู้ประกอบการเอง หรือจะเป็นปัจจัยจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ฯลฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2560 รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. กิตติพงศ์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะผู้แทนจากประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม Open 2017 จัดโดยบริษัท VentureWell ของสหรัฐอเมริกา

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยยังได้ไปเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารขององค์กร DMV Startup ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ Stratup ในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐเวอร์จิเนีย และมลรัฐแมรี่แลนด์ รายงานข่าววิทยาศาสตร์จากวอชิงตันฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุมและการเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ มาได้ผู้อ่านให้รับทราบกันครับ

 

มีนาคม 2560
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เผยแพร่โดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready