Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ประวัติศาสตร์ไทยรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ ชาวเขา ชนเผ่าพื้นเมืองทั่วไทย 41 ชนเผ่า กว่า 4,000 คน เดินทางเข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 IMG 1755
       12 ธันวาคม 2559 ณ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)  /นางนันทวรรณ ชื่นศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน.ผตร.วท) ให้การต้อนรับ - ส่งกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง 41 ชนเผ่า กว่า 4,000 คน ที่เข้าพักค้างคืนที่สนามม้านางเลิ้ง ในคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2559

 

IMG 1420 IMG 1404

IMG 1430 IMG 1460

IMG 1478 IMG 1498

     สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ได้เดินทางมาจากพื้นที่สูง แนวชายแดน ถิ่นทุระกันดาร และมีชนพื้นเมืองจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เช่น กะเหรี่ยง,ม้ง ,มูเซอ,อีก้อ,ลีซอ,ไททรงดำ,ลั๊วะ,ดาราอั้ง,คะฉิ่น, ลาวครั่ง,มอญ,ไทยยอง,ไทลื้อ,ไทยใหญ่ ,จีนยูนาน เป็นต้น ทุกคนแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าอย่างเต็มยศ เพื่อเข้ากราบพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุด ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในพื้นที่สูง ห่างไกล ด้อยโอกาส ทรงส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างอาชีพที่มั่นคงเป็นมรดกสืบทอดสู่ลูกหลาน

IMG 1522 IMG 1506

IMG 1551 IMG 1616

IMG 1671 IMG 1677

     โดยกลุ่มชาติพันธุ์ได้ออกเดินทางจากสนามม้านางเลิ้ง ไปสมทบกันที่สวนสราญรมย์ จากนั้นเวลา 05.00 น. หัวหน้าปราชญ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยง,ม้ง,และอาข่า ได้ประกอบพิธีกรรมไฟ และเป่าแคนส่งเสด็จสู่สวรรค์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมสูงส่งและเก่าแก่ เพื่อสักการะตามความเชื่อของชนเผ่า โดยมีหมอแคน 9 คน จากบ้านทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้นำจากนั้นจะทยอยเดินเท้าสู่สนามหลวง การรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครั้งนี้ นับเป็นการวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย

     ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการประชาชนจุดบริการ สนามม้านางเลิ้ง ซึ่งเป็นจุดที่พักค้างคืนให้แก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ได้เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งเสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง อาหารและเครื่องดื่ม ไว้พร้อมรองรับ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กองทัพธรรมมูลนิธิ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรช จำกัด กลุ่มกัลยาณมิตรจิตอาสา วัดรอบเขตกรุงเทพและปริมณฑล และครัวศรีวิชัย ฯลฯ

IMG 1690 IMG 1707

IMG 1722 IMG 1724

IMG 1749 IMG 1754

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพโดย นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และนายธนฉัตร มาลาเจริญ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1311

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready