Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Feed Entries

งานวิจัย..ใช้ได้จริง

 • มะนาวเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากในน้ำมะนาวนั้นมีกรดซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งได้แก่ กรดซิตทริค (Citric acid) กรดมาลิค (Malic acid) และแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) นอกจากนี้ยังมีวิตามินซี แ ...

  02 สิงหาคม 2561
  ฮิต : 713
 • ข้าวหอมนิลหรือข้าวสีนิล (Aromatic Black Rice หรือ Hom-nin Rice) ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวคัดพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียวดำสายพันธุ์จีน เมล็ดมีสีม่วงเข้ม นิยมรับประทานเป็นข้าวกล้อง คงเหล ...

  01 สิงหาคม 2561
  ฮิต : 1180
 • ในกลุ่มสารสำคัญทางยาในพืชสมุนไพร บางชนิดอาจเป็นพิษ หรือมีฤทธิ์ทำให้ถึงตายได้ถ้าเราใช้ในปริมาณที่สูงเกินไปหรือใช้ผิดวิธี สารพิษที่อยู่ในพืชมักประกอบด้วยสารเหล่านี้ 1.แอลคาลอยด์ (alkaloid) แอลคาลอยด์บา ...

  31 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 1630
 • ในปัจจุบันสภาพอากาศเสีย น้ำเสีย และดินปนเปื้อนด้วยมลพิษกำลังคุมคามผู้คนในเมืองใหญ่ๆ หลายแห่งทั่วโลก แม้เทคโนโลยีในการบ่งชี้มลพิษที่คอยเตือนให้มนุษย์เราระวังอันตรายจากมลพิษต่างๆ จะก้าวหน้าขึ้น แต่เราก ...

  26 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 359
 • ขยะชุมชนเป็นสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและบริโภคของมนุษย์ ปริมาณขยะที่มากมายขาดการจัดการอย่างมีระบบก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อการกำจัด ปัญหาจากขยะชุมชนนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมๆกับการขยายต ...

  17 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 997
 • น้ำมันหอมระเหย หรือ essential oil เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้น มักมีกลิ่นหอมและระเหยได้ง่าย เพื่อดึงดูดแมลงมาผสมเกสร หรือ ป้องกันตนเองจากศัตรูภายนอกที่จะมาทำลายพืชนั้นๆ เช่น ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้ ...

  09 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 5227
 • ส้มแขก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า การ์ซิเนีย อะโทรวิริดิส กริฟฟ์ (Garcinia atrovidis Griff) ในประเทศไทยพบมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ เช่น ยะลา ปัตตานี สตูล นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร และระนอง ผลส้ม ...

  04 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 1410
 • สบู่เหลวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง โดยสบู่เหลวที่ดีต้องสามารถทำความสำอาดผิวหนังได้ดี ไม่ล้างไขมันตามธรรมชาติของผิวมากเกินไป ไม่ทำให้ผิวแห้งหรือระคายเคือง และล้างออกได้ง่าย การ ...

  03 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 969
 • อาหารจัดเป็นปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่บางครั้งอาหารก็อาจจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้เช่นกันเนื่องจากสารพิษบางอย่างที่อยู่ในอาหารนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 พวกใหญ่ๆ ดังนี้ 1. ส ...

  02 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 2039
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready