Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Feed Entries

งานวิจัย..ใช้ได้จริง

 • เห็ดฟาง (Straw mushroom) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Volvariella volvacea จัดว่าเป็นประเภท เห็ดกินได้ ที่ได้รับความนิยมในการนำไปรับประทานมากเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในรูปของเห็ดสด เห็ดแห้ง และเห็ดแปรรูป อย่าง น้ำ ...

  08 พฤษภาคม 2562
  ฮิต : 6143
 • น้ำพริกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการบริโภคสูงภายในประเทศ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการเป็นสินค้าส่งออกอีกด้วย ดังนั้นการผลิตน้ำพริกเพื่อจำน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงควรต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอด ...

  03 พฤษภาคม 2562
  ฮิต : 808
 • ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ ...

  02 พฤษภาคม 2562
  ฮิต : 325
 • น้ำมันมะพร้าวบีบเย็น หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวพรรณและเส้นผม เนื่องจากมีสารโมโนโลริน ซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะที่มีคุณสมบัติในการทำลายเชื้อโรคได้อย่างหลากหลา ...

  01 พฤษภาคม 2562
  ฮิต : 4732
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริและแนวทางการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งในกรณีเฉพาะหน้าและระยะยาวให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร ...

  26 เมษายน 2562
  ฮิต : 616
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญชาติอาหารเช้าเสริมกาบา การผลิตใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ชนิดลูกกลิ้งคู่ (Double drum dryer) ควบคุมตัวแปร สภาวะการผลิต เช่น อุณหภูมิผิวลูกกล ...

  05 เมษายน 2562
  ฮิต : 667
 • ผ้าบาติก หรือ “ผ้าปาเต๊ะ” เป็นสินค้าโอทอป เป็นงานประเภทศิลปหัตถกรรม (Arts and Crafts) คือเป็นผลงาน สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังต้องมีความสวยงาม มีเอกลักษ ...

  04 เมษายน 2562
  ฮิต : 1162
 • พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ดังเช่น ครูสอนวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในแอฟริ ...

  02 เมษายน 2562
  ฮิต : 3021
 • ข้าวเป็นทั้งพืชอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ การแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจะต้องผ่านกระบวนการสีข้าว ซึ่งในขั้นตอนการขัดขาวจะมี “รำข้าว” เกิดขึ้น รำข้าว คือ ส่วนของจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ ...

  29 มีนาคม 2562
  ฮิต : 1720
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready