Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • วารสารวิทย์ปริทัศน์ จากกรุงวอชิงตัน ประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 1/2562

วารสารวิทย์ปริทัศน์ จากกรุงวอชิงตัน ประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 1/2562

วันที่เผยแพร่
22 เมษายน 2562
เขียนข่าวโดย
ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
Hits
ฮิต : 402

วารสารวิทย์ปริทัศน์ จากกรุงวอชิงตัน ประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 1/2562
โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

DC012019

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่าน
       สวัสดีปีใหม่ 2562 ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน สำหรับปีใหม่นี้ทีมบรรณาธิการของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ฤกษ์เบิกชัยขอเปลี่ยนชื่อวารสารรายเดือนของเราจาก “รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มาเป็น “วิทย์ปริทัศน์” หรือ “OST Science Review” เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเราได้ปรับปรุงการนำเสนอสาระจากการรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจด้าน วทน. มา เป็นการเน้นนำเสนอความรู้และปกิณกะที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก (Theme) ในแต่ละเดือน ซึ่งสอดคล้องกับสาขากิจกรรมที่มีการดำเนินงานในช่วงนั้น พร้อมมีการนำรายงานการดำเนินกิจกรรม บทความวิเคราะห์วิจารณ์ ที่น่าสนใจ มาผสมผสานกับนำเสนอกับข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ความรู้ ความบันเทิง ในเนื้อหาที่หลากหลายขึ้น บนประเด็นหลักที่เจาะหรือ Focus ในแต่ละเล่ม สำหรับปีใหม่นี้ นอกจากประเทศไทย จะมีกิจกรรมและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลโดยตรงต่อสำนักงานฯ ก็คือการปรับปรุงและจัดตั้งโครงสร้างกระทรวงใหม่ ภายใต้ชื่อว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะเป็นการผนึกรวมหน่วยงานด้านอุดมศึกษา และวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาผนวกรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกระทรวงใหม่ ที่ดูงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ ในมหาวิทยาลัยไปจนถึงปลายน้ำสู่การผลิตและเพิ่มมูลค่า ซึ่งการคิดใหม่ ทำใหม่นี้ จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแค่ไหนคงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่จะต้องติดตามดูต่อไปโจทย์หนึ่งที่วงการการศึกษามักพูดถึงมาก ก็คือ เมื่อเอาอุดมศึกษามาอยู่ในวิทยาศาสตร์เสียหมด และสาขาสายศิลป์จะเป็นอย่างไร ซึ่งในวิทย์ปริทัศน์ ฉบับมกราคม 2562 นี้ จะนำเสนอบทความที่น่าสนใจที่จะให้ท่านผู้อ่านได้เห็นมโนทัศน์บางอย่างระหว่างความเป็นศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (Science) กับความเป็นศิลป์ หรือศิลปะ (Art) แทบไม่สามารถอยู่โดยลำพังเลยในทุก ๆ การศึกษาในสาขาวิชา หรือการทำงานชีวิตประจำวัน แม้กระทั่งกระแส STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ที่กำลังฮิตในยุคสังคม 4.0 นั้น ก็ยังมีการสอดแทรกนิยาม กลายเป็น STEAM (STE+Art+M) มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการบูรณาการงานวิทย์ด้วยศิลป์ หรืองานศิลป์ด้วยวิทย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การศึกษา และงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายสำเร็จ

       เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ทีมบรรณาธิการวิทย์ปริทัศน์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาล ให้ท่านผู้อ่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready