Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ตู้เย็นคนยาก

วันที่เผยแพร่
02 เมษายน 2562
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 1083
020462 3 resize
 
       พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ดังเช่น ครูสอนวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในแอฟริกา ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมโลว์เทค จากโรเล็กซ์ เป็นเงินรางวัลประมาณ 3 ล้านบาท กับสิ่งประดิษฐ์ที่อาศัยหลักการง่ายๆ ทางวิทยาศาสตร์ ราคาถูกและใช้งานได้จริง 
คุณครูแอบบา จากจังหวัดจิกาวาในไนจีเรีย รู้สึกเป็นทุกข์ใจมากที่นักเรียนของตนต้องหยุดเรียนไปช่วยพ่อแม่ขายผลิตผลจากพืชในตลาดอยู่บ่อยๆ เพราะผักและผลไม้ในอากาศที่ร้อนจัดของไนจีเรียมักสุกไว และเน่าเสียหายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อตัดแล้วต้องรีบไปขาย คุณครูคนนี้เลยคิดตู้เย็นจากของที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการชะลออายุของผักและผลไม้ให้สุกช้าล
 
020462 1 resize 020462 10 resize
 
       ตู้เย็นของคุณครูคือ ตุ่มสองใบ ซึ่งนำใบเล็กไปวางไว้ข้างในใบใหญ่ โดยใส่ทรายไว้รองก้นตุ่มใบเล็ก และใส่ทรายไว้ระหว่างช่องว่างของตุ่มใบเล็กกับตุ่มใบใหญ่ จากนั้นเอาน้ำเทลงไปให้ทรายชุ่มน้ำ แล้วเอาผ้าชุบน้ำปิดฝาตุ่มไว้เท่านี้ก็จะได้ตู้เย็นคนยาก โดยปริมาตรภายในของตุ่มใบเล็กสามารถใช้เก็บอาหารพืชผักผลไม้ได้เป็นเวลานานกว่าเดิม ผลไม้สดที่เคยเสียภายในเวลา 3-4 วัน ก็เก็บได้นานกว่า 4 สัปดาห์ มะเขือเทศก็จะสามารถเก็บได้นานกว่า 8 สัปดาห์ นักเรียนตัวเล็กของคุณครูก็ไม่ต้องหยุดเรียนไปช่วยพ่อแม่ขายสินค้าเกษตร เพราะคุณพ่อคุณแม่มีตู้เย็นของตนเองทุกบ้าน โดยไม่ต้องเสียดุลการค้า ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า และมี “โนฮาว” พอที่จะผลิตขึ้นใช้เองได้จากของที่มีอยู่เองภายในหมู่บ้าน ในราคาที่ถูก ทุกครัวเรือนมีกำลังจัดทำได้
 
 020462 11 resize
 
       ระบบตุ่มเล็กในตุ่มใหญ่หรือตู้เย็นคนยากของคุณครูแอบบานี้ นับว่าใช้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เหมาะสมเป็นอย่างดี โดยที่ตุ่มดินเผาเป็นรูพรุนพอที่จะให้น้ำซึมผ่านได้บ้าง พอน้ำระเหยออกจากตุ่มใหญ่ด้านนอก สภาพน้ำจากของเหลวที่กลายเป็นไอน้ำจะนำเอาความร้อนแฝงออกไป ทรายเปียกน้ำที่อยู่ระหว่างชั้นในของตุ่มใหญ่และชั้นนอกของตุ่มเล็ก ทำหน้าที่สองอย่างคือ เป็นตัวเก็บความเย็นและเป็นแหล่งที่ให้น้ำสู่ตุ่มนอกเพื่อให้น้ำระเหย ตู้เย็นชนิดนี้ใช้หลักฟิสิกส์ของความร้อนแฝงของการเปลี่ยนเฟสจากของเหลวเป็นไอ ใช้หลักการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิว และการรักษาเก็บกักความเย็นโดยเม็ดทราย ผิวระหว่างชั้นนอกและผนังชั้นในของตุ่มเล็กตราบใดที่ทรายระหว่างตุ่มทั้งสองมีความชื้นสูงพอที่จะให้น้ำซึมออกมาระเหยที่ผิวนอกตุ่มใหญ่ และใช้ผ้าเปียกปิดฝาตุ่มทั้งสองไว้แล้ว อุณหภูมิภายในตุ่มเล็กจะเป็นน้องๆ ตู้เย็นทีเดียวและสามารถใช้เก็บอาหารได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะประเทศยากจนที่มีอากาศร้อนจนทำให้พืชผลเสียหายได้ง่าย ในประเทศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ตู้เย็นจะทำงานได้ดีกว่าในประเทศที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง แต่อย่างไรก็ตาม ความร้อนแฝงของน้ำที่ระเหยออกจากผิวตุ่มภายนอกคือ BTU ของตู้เย็นคนยากนี้ เกือบจะโดยตรงทีเดียว
       ตู้เย็นคนยากของคุณครูแอบบา อาจเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีแบบพอเพียงในเศรษฐกิจแบบพอเพียง ที่น่านำมาเป็นต้นแบบสอนคนให้ “คิดเป็น ทำเป็น” อันจะทำให้เสริมสร้างสังคมโดยรวมได้ในอนาคต เพียงแต่ว่าต้องสร้างเสริมองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แพร่หลายออกไปอย่างจริงจังในสังคมเสียก่อน
 
บทความโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เผยแพร่บทความ : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready