Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลกรอบพอง

วันที่เผยแพร่
01 สิงหาคม 2561
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 1324

1 1 resize 1 2 resize

   ข้าวหอมนิลหรือข้าวสีนิล (Aromatic Black Rice หรือ Hom-nin Rice) ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวคัดพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียวดำสายพันธุ์จีน เมล็ดมีสีม่วงเข้ม นิยมรับประทานเป็นข้าวกล้อง คงเหลือเยื่อหุ้มเมล็ด จมูกข้าว และเนื้อข้าว ที่มีคุณค่าอาหารสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีธาตุเหล็กสูงมากกว่าข้าวทั่วไปถึง 30% เมื่อหุงสุกมีสีม่วงอ่อน นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยพัฒนาขนมกรอบพองจากข้าวหอมนิล (Hom-nin Rice Snack) การผลิตขมกรอบพองจากข้าวหอมนิล ผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น การผลิตโดยการขึ้นรูปโดยการนำเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ (Extruder Cooker) นำธัญชาติบด คือ ข้าวหอมนิลบด ผสมข้าวเจ้าหักบด ข้าวโพดบด และถั่วเหลืองบด ผ่านการปรับความชื้นในระดับที่เหมาะสม นำเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ได้ขนมกรอบพองจากข้าวหอมนิล นำไปปรุงแต่งรส เทคนิคการผลิตโดยเครื่องเอ็กทรูซ์เดอร์นี้ มีกำลังผลิตสูง สามารถขยายการผลิตเป็นระดับ SMEs และอุตสาหกรรมได้
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดกรอบพองจากข้าวหอมนิลเพื่อการผลิตในระดับชุมชน ที่ใช้อุปกรณ์ที่มีทั่วไปในครัวเรือน เช่น การผลิตข้าวหอมนิลแผ่นกรอบ คือการขึ้นรูปแผ่นข้าว และนำไปนึ่งให้สุก พักทิ้งไว้ให้แผ่นแป้งข้าวที่เป็นเจลคงรูป ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม และนำไปอบแห้ง ผ่านการทอดกรอบและปรุงรส ได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทาน นอกจากนี้มีการพัฒนาสูตรนำไปผลิตข้าวเกรียบข้าวหอมนิล

ข้อมูลโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready