Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

น้ำมันหอมระเหย

วันที่เผยแพร่
09 กรกฎาคม 2561
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 6696

090761 1 resize 090761 2 resize 090761 3 resize

  น้ำมันหอมระเหย หรือ essential oil เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้น มักมีกลิ่นหอมและระเหยได้ง่าย เพื่อดึงดูดแมลงมาผสมเกสร หรือ ป้องกันตนเองจากศัตรูภายนอกที่จะมาทำลายพืชนั้นๆ เช่น ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อโรค เป็นต้น เราเรียกพืชประเภทนี้ว่า พืชหอม หรือ aroma bearing plants หรือ aromatic plants โดยพืชหอมจะมีเซลล์พิเศษ ต่อม หรือ ท่อที่สร้างและกักเก็บน้ำมันหอมระเหย เราสามารถพบได้ตามส่วนต่างๆ เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด เป็นต้น
  น้ำมันหอมระเหยเป็นสารประกอบที่มีส่วนผสมซับซ้อน ในน้ำมันหอมระเหยชนิดหนึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีจำนวนมากตั้งแต่ 50-500 ชนิด องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบจำพวกเทอร์ฟีนส์ (terpenes) ที่มีสูตรโครงสร้างทั่วไปคือ (C5H8)n สารเทอร์ฟีนส์ที่พบมากในน้ำมันหอมระเหยเป็นพวกที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ นอกจากนี้ยังพบสารประกอบจำพวกฟีนีลโพรพีน (phenylpropenes) ที่มีโครงสร้างหลักเป็นวงอะโรมาติก (aromatic ring) ต่อกับอะตอมของคาร์บอน 3 อะตอม
  น้ำมันหอมระเหยบางชนิดอาจมีองค์ประกอบหลักที่มีปริมาณมาก ในขณะที่น้ำมันหอมระเหยชนิดอื่นอาจไม่มีองค์ประกอบใดเด่นมาก แต่องค์ประกอบเหล่านั้นผสมผสานกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม องค์ประกอบที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยในน้ำมันหอมระเหยชนิดหนึ่งอาจเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อกลิ่นและฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญของพืชนั้นๆก็เป็นได้
  พืชที่ให้น้ำมันหอมระเหยมีกระจายอยู่ในวงศ์พืชต่างๆกว่า 60 วงศ์ ที่สำคัญได้แก่ วงศ์ Labiatae (มินต์) Rutaceae (ส้ม) Zingiberaceae (ขิง) Gramineae (ตะไคร้) โดยพืชที่ให้น้ำมันหอมระเหยที่มีปลูกเป็นการค้าในตลาดโลกมีอยู่กว่า 100 ชนิด ที่สำคัญได้แก่ เป็ปเปอร์มินต์ (peppermint – Mentha piperata) สเปียร์มินต์ (spearmint – M. spicata) ตะไคร้ (lemongrass – Cymbopogon citratus) ตะไคร้หอม (citronella – Cymbopogon nardus) กระดังงา (cananga or ylang-yland – Cananga odorata) เบอร์การมอด (bergamot – Citrus bergamia) โหระพา (sweet basil – Ocimum basilicum)
  สำหรับในประเทศไทย มีพืชหอมมากมายหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยได้ โดยแยกตามส่วนของพืชที่มีกลิ่นหอมได้ดังนี้
  ดอก ได้แก่ กุหลาบ มะลิ จำปี จำปา กระดังงา ซ่อนกลิ่น สายน้ำผึ้ง สายหยุด โมก ลีลาวดี ฯลฯ
  ใบ ได้แก่ กะเพราะ โหระพา ตะไคร้ ตะไคร้หอม มะกรูด แมงลัก สะระแหน่ ยูคาลิป ฯลฯ
  ผล ได้แก่ ส้ม มะกรูด มะนาว กระวาน จันทน์เทศ ฯลฯ
  เมล็ด ได้แก่ ลูกผักชี ลูกยี่หร่า ฯลฯ
  รากหรือเหง้า ได้แก่ ขิง ข่า ขมิ้น ไพล แฝกหอม กระชาย ฯลฯ
  เปลือกไม้ ได้แก่ อบเชย
  เนื้อไม้ ได้แก่ ไม้จันทน์ กฤษณา เทพธาโร
 อย่างไรก็ตาม น้ำมันหอมระเหยเป็นของเหลวที่มีความเข้มข้นและประกอบด้วยสารเคมีหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มเทอร์ฟีนส์ ซึ่งสามารถทำให้ผิวหนังเกิดการแพ้ได้ง่ายจึงไม่ควรใช้น้ำมันหอมระเหยที่เข้มข้นทาที่ผิวหนัง ควรเจือจางด้วยน้ำมันกระสาย (carrier oil) และไม่ควรใช้กับผิวหนังที่อ่อนบาง เช่น ขอบตา ริมฝีปาก และเยื่อบุ ตลอดจนควรทดสอบการระคายเคืองก่อนการใช้ครั้งแรก นอกจากนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวังกับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร ผู้ป่วยความดันสูง ผู้ป่วยโรคลมชัก และเด็ก
 สำหรับการเก็บรักษา ควรเก็บน้ำมันหอมระเหยในภาชนะแก้วที่ปิดฝาสนิท ป้องกันแสงได้ และเก็บภาชนะที่บรรจุน้ำมันหอมระเหยในที่มืดและเย็น ห่างจากสารเคมีและเปลวไฟ เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยติดไฟได้

เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready