Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก

เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย (QR Code)

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย (QR Code) โดยการพัฒนาร่วมกันของเนคเทค กับ CICC ภายใต้การสนับสนุนจากเด็นโซ่เวฟและซาโต้ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการต่างๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2553


 

    


     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯ กล่าวว่า QR Code เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เช่น ในนิตยสารจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่อยู่ที่ระบุใน QR Code ทำให้แสดงข้อมูลได้มากขึ้นบนพื้นที่ที่จำกัด การใส่ QR Code บนฉลากสินค้า ทำให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถสื่อข้อมูลที่มากกว่ารหัสสินค้า เพื่อประโยชน์ด้านการตลาด หรือแม้กระทั่งบนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ช่วยระบุวิธีการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือหลายรุ่นสามารถใช้อ่าน QR Code ได้ ทำให้สามารถอ่านข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกอยู่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 


     ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่คิดค้นเทคโนโลยีนี้ มีการใช้ QR Code กันอย่างแพร่หลาย ทั้งด้านการบริหารจัดการ เช่น การใช้บันทึกข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองให้มีความแม่นยำและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้านการตลาดและการค้า ใช้ QR Code เพื่อเป็นคูปองส่วนลดในการใช้สินค้าและบริการ รวมทั้งด้านการบริการสาธารณสุข ใช้ระบุข้อมูลคนไข้ในโรงพยาบาลลดข้อผิดพลาดในการรักษา ซึ่งจุดเด่นของ QR Code คือใช้บันทึกข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดแบบปกติ ขนาดเล็ก ราคาถูก และยังเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดโดย ISO และ IEC อีกด้วย
 


     นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเล็งเห็นว่าการพัฒนามาตรฐานการใช้ภาษาไทยกับ QR Code จะสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป
 


     ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติแบบ QR Code  และกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยกับ QR Code ด้วยคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิตินี้ ทำให้มีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีการทำเป็นมาตรฐานขึ้น ที่นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น คือมาตรฐาน ISO/IEC 18004 หรือมาตรฐาน QR Code (ย่อมาจากคำว่า Quick Response Code) ประเทศไทยนำมาตรฐานนี้มาใช้กันมากขึ้น ในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ทั้งในสายการผลิต หรือระบบจัดการคลังสินค้า ตลอดจนการตลาดในระดับผู้บริโภคทั่วไปในโฆษณาตามสื่อต่างๆ
 


     ด้าน Mr.Kunitaka Hashizume ตำแหน่ง Executive Director CICC (Center of the International Cooperation for Computerization) กล่าวว่า QR Code ถือเป็นเทคโนโลยีการรับรู้แบบอัติโนมัติ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย จากมาตรฐานดังกล่าวจะสามารถเห็นถึงประสิทธิผลได้เมื่อเริ่มใช้ และจะนำมาซึ่งประโยชน์และความสะดวกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้ QR Code ซึ่งเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นจะถูกแพร่หลายในประเทศไทยพร้อมกับการร่วมมือกันในเรื่องของไอที ผู้เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ                     กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     โทร. 0 2333 3732

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready