รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ฉบับที่ 3/2560

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ฉบับที่ 3/2560
โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

03DC2017

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

        ความสำเร็จของธุรกิจ Startup ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวธุรกิจหรือผู้ประกอบการเอง หรือจะเป็นปัจจัยจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ฯลฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2560 รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. กิตติพงศ์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะผู้แทนจากประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม Open 2017 จัดโดยบริษัท VentureWell ของสหรัฐอเมริกา

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยยังได้ไปเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารขององค์กร DMV Startup ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ Stratup ในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐเวอร์จิเนีย และมลรัฐแมรี่แลนด์ รายงานข่าววิทยาศาสตร์จากวอชิงตันฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุมและการเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ มาได้ผู้อ่านให้รับทราบกันครับ

 

มีนาคม 2560
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เผยแพร่โดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313