Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ เตรียมพร้อม รับมือเทศกาลสงกรานต์ พร้อมผนึก เสริมมาตรการ ขับขี่ไร้แอลกอฮอล์

3.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯ เตรียมพร้อม รับมือเทศกาลสงกรานต์ พร้อมผนึก เสริมมาต ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ เตือนใช้น้ำสาด แป้งนวล ดินสอพอง ต้องระวังส่ง 2 แอพพลิเคชั่น วางแผนจราจร-เตือนสติก่อนประมาท

พร้อมผนึก สตช. และ ก.สาธารณสุข เสริมมาตรการ ขับขี่ไร้แอลกอฮอล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  8 เมษายน / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยา (มว.) พล.ต.ต. อภิสิทธิ์ เมืองเกษมผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง  และ ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันแถลงข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ 

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ห่วงใยประชาชนที่วางแผนจะสนุกกับเทศกาลสงกรานต์กำลังจะมาถึง จึงได้เตรียมการป้องกันเพื่อให้เทศกาลที่สำคัญของคนไทยเป็นช่วงเวลาแห่งความ สุขสำหรับทุกคน โดยเฉพาะองค์ประกอบสำคัญของเทศกาลคือการใช้น้ำ ดินสอพอง แป้งนวล ตลอดจนการขับขี่ยานพาหนะ

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สทน. ได้สำรวจดินสอพองที่วางจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และนำมาวิจัยในห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อของศูนย์ฉายรังสี สทน. พบว่าบางส่วนมีจำนวนแบคทีเรีย ยีสต์และราเกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนดินสอพองแปรรูป (มผช.) สอดคล้องกับ ผลสำรวจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) หลังสุ่มเก็บตัวอย่างดินสอพอง และแป้งนวลจากร้านค้าขายส่งในกรุงเทพฯ เมื่อนำมาทดสอบมาตรวจสอบความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมี ซึ่งพบว่า บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐานและ พบเชื้อ อี. โคไล ซึ่งเป็นดัชนีชี้สุขลักษณะการผลิต แต่ไม่พบการปนเปื้อนโลหะหนัก ปรอท สารหนู และตะกั่ว ทั้งนี้ สทน. ในฐานะที่ให้บริการฉายรังสีแกมมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคในเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอาง จึงได้นำดินสอพองที่ตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐาน ไปฉายรังสีแกมมา ที่ปริมาณรังสี 8.90-10.40 กิโลเกรย์ ซึ่งเป็นปริมาณรังสีที่ไม่สูงมาก ฉายประมาณ 1-3 ชั่วโมง พบว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีมากในระดับสเตอริไรซ์เซชั่น รังสีแกมมา โดยสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างดี

“ดังนั้นหากต้องการใช้ดินสอพองในการเล่นสงกรานต์ ควรเลือกซื้อดินสอพองสีขาว  มีฉลากระบุแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ หลีกเลี่ยง ดินสอพองที่มีสีสันฉูดฉาดหรือไม่ทราบแหล่งผลิตแน่นอน  เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ให้ดินสอพองเข้าตา ปาก หรือจมูก เนื่องจากตัวอย่างดินสอพองและแป้งนวลมีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งสามารถทำให้เกิดการ ระคายเคืองต่อผิวหนัง ตา หากได้รับสัมผัส  อีกทั้งยังทดสอบพบว่าตัวอย่างแป้งนวลไม่ใช่ดินสอพองแต่มีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมซัลเฟตหรือยิปซั่ม เมื่อหายใจเข้าไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อจมูกและหลอดลมได้” ดร.พิเชฐ กล่าว พร้อมทั้งฝากเตือนให้ระมัดระวังเรื่องแหล่งน้ำที่ใช้ในการเล่นสงกรานต์ เนื่องจาก วศ. ได้สุ่มเก็บตัวอย่างในแหล่งน้ำที่มีผู้นิยมใช้ในการเล่นสงกรานต์ในเขต จังหวัดภาคเหนือ พบการปนเปื้อนของของเสียและสิ่งขับถ่ายจากคนและสัตว์ จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ก่อโรคติดต่อทางน้ำ หากเชื้อโรคดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้ผู้สัมผัสเจ็บป่วยได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการนำน้ำจากแหล่งดังกล่าวมาเล่นสงกรานต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คำนึงถึงความปลอดภัยด้านการขับขี่  ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน และเป็นการป้องปรามการดื่มสุราก่อนและขณะขับขี่ยานพาหนะ และแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนผู้ใช้รถ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงร่วมมือกันดำเนินโครงการ “สร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลม หายใจ”โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ารับการอบรมจาก มว. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยการเป่าลมหายใจ เพื่อช่วยเข้มงวดตรวจตราผู้ขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยมากที่สุด โดยเครื่องมือดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะส่งเข้ารับการสอบเทียบยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในระบบคุณภาพของการสอบเทียบ และสามารถนำผลการวัดไปใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ที่เมาสุราได้อย่างมั่น ใจ  

ขณะเดียวกัน เนคเนค  สวทช. ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น TVIS (Traffic Voice Information System) รายงานข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ ช่วยประชาชนวางแผนการเดินทางช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยสามารถรับทราบข้อมูลการจราจรเพื่อวางแผนการเดินทาง ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด แอพพลิเคชั่น TVIS จะเป็นตัวช่วยในการรายงานสภาพการจราจรแบบออนไลน์ ซึ่งจะดึงข้อมูลสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ พร้อมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ http//:www.tvis.in.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น SafeMate ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ เน้นความสะดวกใช้งานและเข้าถึงง่าย โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถประมวลผลเหตุการณ์ใน การขับขี่แบบเรียลไทม์ เช่น การเบรก การเร่ง เปลี่ยนเลน และเลี้ยวกะทันหัน สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการขับขี่แบบอันตราย ในรูปของเสียง icon แผนที่ หรือมีเครื่องหมายตกใจบนหน้าจอ เครื่องจะสั่นเมื่อขับเร็วเกินกว่าที่กำหนด นอกจากนี้ SafeMate ยังมีระบบคิดคะแนนประเมินการขับขี่ เก็บประวัติการขับรถพร้อมแสดงข้อมูลรายสัปดาห์และแชร์ข้อมูลผ่าน Facebook เพื่อนำมาปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ได้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play และ App Store เพื่อช่วยรณรงค์ความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์นี้ 

นอกจากนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ยังได้จัดกิจกรรมให้ชาวไทยได้ร่วมสนุกพร้อมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยช่วง เทศกาลแห่งความสุขนี้ เช่น กิจกรรมก่อเจดีย์ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อเรียนรู้ประเพณีการขนทรายเข้าวัดและวิทยาศาสตร์กับเม็ดทราย กิจกรรม การประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทยเพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ อาทิ หนอนดิน เรียนรู้เรื่องแรงและพลังงาน คอปเตอร์ไม้ไผ่ เรียนรู้เรื่องแรงยก พญาลืมแลงและพญาลืมงาย เรียนรู้เรื่องเกมและการแก้ปัญหา จักจั่นเสียงใส เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเสียง และการเพ้นท์เสื้อหม้อห้อม เพื่อเรียนรู้การย้อมสีผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยผู้สนใจสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ ในวันที่ 11-12 และ14-15 เมษายน 2558 เวลา 09.30-17.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี พิเศษ สำหรับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีทุกคน 

ข่าวโดย :  ทีมโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ,นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางพจนพร แสงสว่าง, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready