Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. เปิดโครงการ มอบกล้องโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง

A23Y2373.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
รมว.วท. เปิดโครงการ มอบกล้องโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันที่ 4 เมษายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้แก่โรงเรียนทั้ง 77 จังหวัด กว่า 300 โรงเรียน พร้อมจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงฯ ต้องการให้ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึง กระทรวงฯ จึงสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ จากเดิมที่ สดร.จะดำเนินโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เพียง 60 โรงเรียนเพื่อฉลอง 60 พรรษา ได้เพิ่มเป็นกว่า 300 โรงเรียน ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้เข้าถึงครู นักเรียน และประชาชนกว่าแสนคน หวังจุดประกายให้นักเรียนหันมาสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น

เรื่องแรงบันดาลใจจะเป็นคำตอบสำหรับสังคมที่ดีมาก สื่อการเรียนรู้ที่จะมอบให้สถาบัน จะเป็นส่วนเสริมที่จะทำให้ระบบการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เป็นขั้นตอนและมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น โครงการดังกล่าว เป็นการขยายโอกาสที่จะทำให้โรงเรียนทั้งหลาย หวังงว่าในอนาคตจะเห็นโรงเรียนกว่า 300 โรงเรียน ใน 3-4 ปี ต่อไปจากนี้ ทางกระทรวงฯ จะพยายามอย่างเข้มแข็งที่จะหางบประมาณมาเพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ ส่งต่อให้กับโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคได้เอาไปใช้ประโยชน์ และยังมีการมอบกล้องให้กับโรงเรียนประเทศเพื่อนบ้านของเรา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ส่วนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการสอนที่จะมอบให้ในวันนี้เป็นผลงานของคนไทย คิดเอง พัฒนาเอง และก็สร้างเองในประเทศไทย ถือว่าเป็นความสำเร็จของ สดร. ที่พัฒนาไม่เพียงเฉพาะวิชาการ แต่ได้ผลักดันให้เอกชนไทย สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลิตเองได้ โดยไม่ต้องซื้อหาจากต่างประเทศ สามารถที่จะขยายให้โรงเรียนต่างๆ ใช้ได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้ สดร.ยังได้จัดอบรมเพิ่มเติม เพื่อที่จะรับอุปกรณ์เหล่านี้ ได้ใช้กล้องและสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือโรงเรียนจำนวนมากที่เคยได้รับการสนับสนุนการเรียนการสอนจาก สดร. แล้ว สามารถผลงานวิจัย ไม่เฉพาะครูเท่านั้น แต่นักเรียนสามารถสร้างงานวิจัยได้ ค้นคว้าวิจัยโดยใช้กล้อง และโดยใช้เครือข่ายที่เรามีอยู่ ที่ดอยอินทนนท์ หรือ ในภูมิภาค หรือในประเทศชิลี เด็กไทยทุกคนสามรถเข้าถึงข้อมูลได้

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ หลักฐานคือวิจัยดาราศาสตร์มีโอกาสไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ฉะนั้น วันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีจากหนังสือเพียงอย่างเดียว เป็นเรื่องของการปฏิบัติ สัมผัสจริง ใช้กล้องโทรทรรศน์จริง และผลงานจริง นักเรียนไทยของเราเก่งมากมาย แต่ขอให้มีโอกาส ครูกก็เช่นเดียวกัน

ความตั้งใจในระดับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ชัดเจนมาก ว่าวันนี้เป็นก้าวแรก ในโลกปัจจุบันแข่งขันกันมากที่ศักยภาพบุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความรู้ดีๆ ทั้งหลาย ดาราศาสตร์เป็นบันไดขั้นแรกสู่วิทยาศาสตร์ โดยเชื่อมั่นว่าดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือ ที่จะสามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์ และสังคมของเราได้อย่างยั่งยืน และจะเป็นกลไกที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กไทยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิศวกร เพื่อที่จะมีอาชีพที่ดีและพัฒนาประเทศต่อไป

หลังจากพิธีเปิดโครงการและมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนต่างๆ แล้ว ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วท. เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนทุกคน รวมถึงประชาชนผู้สนใจปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ขึ้นไปชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งเดียวของปีนี้ บนดาดฟ้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวหลายสิบตัว พร้อมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ ไปทั่วประเทศอีกด้วย

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
วีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready