Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

บรรยากาศการชมงานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"

27.png
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
บรรยากาศการชมงานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ปลัดกระทรวงเดินตรวจความพร้อม ช่วงเช้าก่อนรับนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เดินตรวจเยี่ยมบูท และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี และการประปาส่วนภูมิภาค เขต3 ให้บริการน้ำดื่มภายในงานนิทรรศการ

นายอภินันท์ จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้ความอนุเคราห์ในการถ่ายทอดสดนิทรรศการในงาน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่สาธารณะตลอดการจัดงาน

นายไมตรี  อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เยี่ยมชมนิทรรศภายในงาน  โดยให้ความสนใจรถเกี่ยวนวดข้าวประสิทธิภาพสูง ฝีมือคนไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready