Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปส. มอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีหน่วยงานส่วนหน้า ๙ แห่ง คุมเข้มความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

32-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ปส. มอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีหน่วยงานส่วนหน้า ๙ แห่ง คุมเข้ม ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือสหภาพยุโรป มอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีให้หน่วยงานส่วนหน้าของไทย กว่า ๙ แห่ง อาทิ ด่านศุลกากร ด่านตรวจคน เข้าเมือง ศูนย์ไปรษณีย์ หวังช่วยสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า หน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ของสหภาพยุโรป ดำเนินโครงการ Border Monitoring Activities in Thailand  เพื่อให้ความช่วยเหลือเครื่องมือตรวจวัดรังสีกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนหน้าของประเทศไทย ได้แก่ กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมการบินพลเรือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึง ใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการป้องกันการลักลอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีผ่านด่านต่างๆ ก่อนที่จะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ประชาชน และสิ่งแวดล้อม  โดยเครื่องมือที่ได้รับบริจาคครั้งนี้ คือ เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน ๑๓๐ เครื่อง เครื่องวัดรังสีชนิดวัดแยกไอโซโทป จำนวน ๑๔ เครื่อง เครื่องวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรมิเตอร์ แบบเคลื่อนย้ายได้ ๒ เครื่อง   

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ให้ความสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว โดยประสานดำเนินการแจกจ่ายเครื่องมือ ติดตั้ง ให้ยืม ฝึกอบรมการใช้งานที่ถูกต้อง ตลอดจนติดตามผลการใช้งานของหน่วยงานที่ได้รับมอบเครื่องมือต่อไป ทั้งนี้ มีการจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในระหว่างวันที ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ บางเขน กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๖๗๒๓  โดย กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓ – ๑๑๒๔

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready