Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปส. จับมือ IAEA ร่วมหารือ โครงสร้างการกำกับทางนิวเคลียร์ประสิทธิภาพสูง

49-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ปส. จับมือ IAEA ร่วมหารือ โครงสร้างการกำกับทางนิวเคลียร์ประส ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

หวังเสริมความรู้ให้บุคลากร ปส. และร่วมหารือแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนทั้ง ในประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และประเทศใกล้เคียง ดังนั้นหากหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามหลักการทำงานที่สำคัญและจำเป็นด้วยความถูกต้อง รวมทั้งมีความพร้อม ในการรับมือเหตุดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยสูงสุด กับผู้ใช้ ประชาชนทั่วไปและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดแนวทางกำกับดูแลความปลอดภัยที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของงานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส. จึงร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Effectiveness Nuclear Regulatory Framework” ภายใต้โครงการจัดตั้งเครือข่ายการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียนประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี หวังเสริมความรู้ให้บุคลากร ของ ปส. และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของ IAEA เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนางานกำกับดูแลฯ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๓๖๑๗ 
โดย  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔ ณ วันที่  ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๘

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready