Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปส. ระดมพลเจ้าหน้าที่ระงับเหตุจังหวัดราชบุรี ร่วมซ้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสี

55-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ปส. ระดมพลเจ้าหน้าที่ระงับเหตุจังหวัดราชบุรี ร่วมซ้อมเหตุฉุก ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี  เสริมความรู้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระงับเหตุ ควบซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินจังหวัด มั่นใจหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี จะมีเครือข่ายพร้อมทุกภาคทั่วประเทศ สามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๑๖ –  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ปส. ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี จัดฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของจังหวัดราชบุรี อาทิ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สามารถระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ปส. จะฝึกซ้อมแผนภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัยและการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ร่วมกับจังหวัดราชบุรี  ณ โรงพยาบาลราชบุรี อีกด้วย 

การจัดฝึกอบรมและร่วมซ้อมแผนกับจังหวัดครั้งนี้ จะทำให้ ปส. มีเครือข่ายด้านระงับเหตุที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ปส. จะมีเครือข่ายพร้อมทุกภาคทั่วประเทศ  

ปส. มีภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมการระงับและบรรเทาภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ รวมถึงถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปส. ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน รวม ๒๒ ครั้ง ใน ๒๒ จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๖
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready