Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

62-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบใน ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ระบุมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค

เหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุได้แก่ ภาวะโรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะโรคข้อ(เกาต์) ภาวะโรคกระดูกพรุน ภาวะโรคสมองและระบบประสาทพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการด้วยผลงานนักวิจัยไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

 

นายยงวุฒิ   เสาวพฤกษ์   ผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะนำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆต้องให้ความเอาใจใส่ แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการดำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลสำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวานทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักการผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่มีการควบคุมปริมาณพลังงานทั้งหมดให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ลดปริมาณน้ำตาล และปริมาณโซเดียมดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวอบปลาแซลมอน (Salmon baked rice) มีโปรตีนสูง พลังงานและโซเดียมต่ำ
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ปอเปี๊ยะลุยสวน (Thai herbs spring roll: por pier luisuan)มีไขมันและโซเดียมต่ำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มน้ำลูกสำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม (Malvanuts herbal drink) ไม่มีแคลอรี่ มีส่วนผสมของลูกสำรอง ซึ่งช่วยในการควบคุมน้ำหนัก นอกจากนี้ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้ อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์แกงส้มผักรวม) อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง รสกระเทียม รสต้มยำ) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มน้ำข้าวโพดผสมธัญหารสำเร็จรูป)

 2.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการโซเดียมต่ำ จากค่า RDI:Thai Recommended Daily Intakes (ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่) ปกติ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวปลากะพงเปรี้ยวหวานซอสกระเจี๊ยบ (Sweet and Sour Snapper with Rosella Sauce) มีปริมาณโซเดียม 73 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 10 ของ RDI) มีปริมาณโซเดียมต่ำกว่าสูตรปกติที่มีจำหน่ายในท้องตลาด มากกว่าร้อยละ 32 ให้พลังงานทั้งสิ้น 300 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม (Steamed Garlic Chives cakes with Ginger and Mushroom) มีปริมาณโซเดียม 160 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 7 ของ RDI)ซึ่งต่ำกว่าสูตรปกติที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าร้อยละ 43 ให้พลังงานทั้งสิ้น 91 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก)เป็นฟังก์ชันนัลฟู๊ดเป็นเส้นใยอาหารที่เป็นพรีไบโอติก (สารเบต้า-กลูแคน) ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้  อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดต้มยำปลาทูน่า) อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ไก่จ๊อ และน้ำจิ้มดอกคำฝอย)เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน)

 3.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์) ทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการปริมาณพิวรีนต่ำ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ (Pineapple Fried Rice in Yellow Curry) ใช้วัตถุดิบที่ช่วยลดการอักเสบของข้อและมีปริมาณพิวรีนต่ำ ให้พลังงานและโซเดียมลดลงจากสูตรปกติ ร้อยละ 48 และ 66 ตามลำดับ ให้พลังงานทั้งสิ้น 340 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ขนมฟักทองผสมธัญพืช (Frozen)ให้พลังงานและไขมันต่ำ ใช้วัตถุดิบที่มีเบทาแคโรทีน ฟอสฟอรัสและวิตามิน ให้พลังงานและปริมาณไขมันอิ่มตัวลดลงจากสูตรปกติ ร้อยละ 12 และ 66 ตามลำดับ ให้พลังงานทั้งสิ้น 80 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: ชาขิงสมุนไพร สูตรขิงผสมดอกอัญชันและสูตรขิงผสมดอกคำฝอย ไม่มีน้ำตาล (no sugar) และไม่ให้พลังงาน (no calorie) โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มี antioxidant: anthocyanin, beta-carotene นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้ อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์ผัดหมี่ข้าวกล้อง)  อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ขนมลูกเดือยเพื่อสุขภาพ) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มสับปะรดไซเดอร์พร้อมดื่ม)

4.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวผัดผงกะหรี่หน้าปลานึ่ง (Steamed fish on Fried rice with curry) มีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง มีส่วนผสมของผงกะหรี่ซึ่งมีปริมาณแคลเซียมสูง สำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 160 กรัม ให้พลังงานทั้งสิ้น 210 กิโลแคลอรี
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ข้าวเกรียบงาดำ (Black sesame chips)มีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส สำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 15 กรัม ให้พลังงานทั้งสิ้น 90 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มธัญพืชผสมงาดำ(Cereal beverage with Black sesame) มีสารอาหารโปรตีน เลซิทิน กรดแอมิโน รวมทั้งมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ไนอะซีน วิตามินบี 1 และ บี 2 วิตามินเอ และอี สำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร ให้พลังงานทั้งสิ้น 80 กิโลแคลอรี่ นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้ อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์บะหมี่งาดำซอสแกงเขียวหวาน) อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาไส้ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มน้ำเห็ดลมผสมหญ้านางผงชงดื่ม)     

5.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาททำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวกล้องปลานึ่งสมุนไพร (Frozen) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยข้าวและธัญพืชที่ไม่ขัดสี มีใยอาหาร แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่เบต้าแคโรทีนวิตามินเอ วิตามินซี สังกะสี เซลีเนียม ไบโอฟลาโวนอยด์ และโพลีฟีนอล ให้พลังงานทั้งสิ้น 300 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : บัวลอยธัญพืชนมสด (Frozen) มีโปรตีน และไขมันต่ำ ประกอบด้วย นมพร่องไขมัน ใช้ทดแทนกะทิ มีโปรตีน แต่มีปริมาณไขมันต่ำ และใช้ธัญพืชจำพวกถั่วทดแทนแป้งข้าวเหนียวในสูตรปกติ เป็นการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระให้กับผลิตภัณฑ์ ให้พลังงาน 91 กิโลแคลอรี่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มชาบัวบกพร้อมดื่ม มีสารต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลให้ลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย และช่วยลดความเครียด นอกจากนี้ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ดังนี้อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเต้าหู้ปลาทูทรงเครื่อง)  อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบไส้ทูน่า) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มถั่วเหลืองผงชงดื่ม)

“...ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุดังกล่าวจะช่วยชะลอและป้องกันภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆของผู้สูงอายุ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการรักษาพยาบาลและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จากการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคของผู้สูงอายุไปยังตลาดต่างประเทศ และนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ วว. ได้วิจัยพัฒนาถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศต่อไป...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center วว. โทร. 0 2577 9300 หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready