Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปลัดกระทรวงฯ ตรวจความพร้อมพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

68-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (10 มีนาคม 2558) รศ. ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปตรวจความพร้อมและร่วมประชุมหารือพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดร.สมภพ  ภูริวิกรัยพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ สทอภ. ให้การต้อนรับและนำชมความก้าวหน้าของงานก่อนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมนี้

ดร.อานนท์ ผอ.สทอภ. รายงานในที่ประชุมว่า จะมีพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ศ.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร วท. ฝ่ายไทย และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และคณะจากฝ่ายจีน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องด้วยอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทั้งนี้ ได้นำเสนอร่างกำหนดการพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 12.00 – 14.25 น. โดยนอกจากจะเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับผู้แทนฝ่ายไทยและจีน จากนั้นจะทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการที่ทาง สทอภ. ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน จำนวน 6 นิทรรศการ ประกอบด้วย 
1. โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ดาวเทียมไทยโชต
3. Asian Cultural Conectivity
4. Tiangong-1 และ Chang’e
5. BeiDou โดย Wuhan Optic Valley
6. Map World

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว รศ. ดร.วีระพงษ์ ปลัดกระทรวงฯ จะเข้าร่วมประชุม SCGI Steering Committee ครั้งที่ 2 ในฐานะประธานร่วมไทย – จีน ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready