Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Thai - BISPA ฉลองครบรอบ 6 ปี จัดงาน Thai BISPA Day 2015

70-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
Thai - BISPA ฉลองครบรอบ 6 ปี จัดงาน Thai BISPA Day 2015 FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ภายใต้แนวคิด "วิถีสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม" หวังเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai - BISPA) ฉลองครบรอบ 6 ปี จัดงาน Thai BISPA Day 2015 ภายใต้แนวคิด "วิถีสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม Culture and Innovation: From Creative Ideas to Better Ways of Life" ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงปาฐกถานำในหัวข้อ “Extending Thai Local Wisdom into Commercial and Social Benefits” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  กรุงเทพมหานคร  วันที่ 9 มีนาคม 2558

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญใน พ.ศ. นี้ ไม่ใช่เพียงเรื่องการประดิษฐ์ แต่นวัตกรรมเป็นสิ่งที่นำมาใช้ทำของไปขายได้ ทำอย่างไรเราจะมียุทธศาสตร์การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน เรียกว่า สังคมนวัตกรรม ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้อยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่อยู่ทุกกระทรวง หน้าที่หลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะทำหน้าที่เป็นข้อต่อกับทุกกระทรวง และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังเร่งทำงานกับหลายฝ่ายเพื่อจะเอื้อให้งานวิจัยที่อยู่บนหิ้ง สามารถจะไปอยู่บนห้างได้ ซึ่งมีหลายวิธีในการระดมทุน อีกทั้ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีโครงการ iTAP ช่วย SMEs เป็นการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี มีผู้เชี่ยวชาญหรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือ ร่วมถึงการร่วมลงทุนกับ SMEs ทั้งนี้ยังมีอุทยานวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่รังสิต และในภูมิภาค ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในลักษณะเครือข่าย ในอนาคตอี 5-10 ปี ประเทศต้องมีอุทยานวิทยาศาสตร์ อีก 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. อุทยานที่เป็นการเฉพาะด้านอาหาร 2. ด้านอวกาศ ซึ่งจะนำเอาภาพถ่าทางดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ และอยากจะให้เอกชนสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ครม. ได้อนุมัติโครงการ Talent Mobility เอกชนหลายแห่งสร้างศูนย์วิจัยแล้ว ได้รับแรงจูงใจทางภาษี แต่ยังไม่พอ คนยังอยู่ตามมหาวิทยาลัย รัฐบาลให้บุคลากรภาครัฐสามารถไปทำงานกับภาคเอกชนตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยได้

ภายในงานยังมี การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ ร่วมถึงการสร้างแบรนด์และการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยวิทยากรนักพัฒนาผลิตภัณฑ์มืออาชีพและการแบ่งปันประสบการณ์กลไกการส่งเสริมผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไต้หวัน และการเสวนาในเรื่องเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์โดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเชิงวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จ อาทิ มะพร้าวโคโคอีซี่ ไหมขัดฟันจากไหมธรรมชาติสไมล์-ฟลอสส์ เป็นต้น และยังมีการจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการและหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ บริเวณหน้างาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สำหรับบุคลากรและองค์กรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  , นางสุนิสา  ภาคเพียร นาวงษ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready