Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

TCELS ร่วมงานไบโอเอเซีย นักลงทุนแห่เจรจาธุรกิจล้นหลาม สื่อมวลชนอินเดียตื่นเต้นเครื่องสำอางยางพาราไทย

78-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
TCELS ร่วมงานไบโอเอเซีย นักลงทุนแห่เจรจาธุรกิจล้นหลาม สื่อมว ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการเข้าร่วมงาน ไบโอเอเซีย 2015 ณ เมืองไฮเดอราบัต รัฐเตลังกานา ประเทศอินเดีย ว่า TCELS พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บริษัทออสเตรียโนวา บริษัทเมกาวีแคร์ และผู้จัดงานไทยแลนด์แล็ป เข้าร่วมจัดนิทรรศการในรูปแบบของ Thailand Pavilion โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์ อาทิ  เครื่องสำอางจากสารสกัดยางพารา ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รวมถึงการชักชวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักลงทุนจากประเทศอินเดีย เข้าร่วมงาน Thailand LAB 2015  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

ผอ.TCELS กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน ไบโอเอเซียครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะนอกจากได้รับทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาผลิตยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ชีววัตถุ และงานบริการทางการแพทย์ การพัฒนางานวิจัยในระดับคลินิกในมุมเชิงลึก และด้านการเปรียบเทียบของประเทศอินเดียแล้ว บูธนิทรรศการของประเทศไทยยังได้รับความสนใจสูงสุด จากจำนวนผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 50 บูธ โดยมีผู้เข้าชมและสอบถามข้อมูลที่ Thailand Pavilion กว่า 500 คน ประกอบด้วย นักธุรกิจ นักลงทุน ตลอดจนสื่อมวลชนด้วย ตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดธรรมชาติ ความร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชนไทยด้านยาและการทดสอบในคน โครงการจีโนมทางการแพทย์ และการขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทย โดยสื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างคึกคักต่อเนื่อง  นำไปสู่การเจรจาธุรกิจและความร่วมมือกว่า 20 ราย  นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง TCELS กับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งเอเชีย (The Federation of Asian Biotechnology Association) หรือ FABA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐเตลังกานา โดยความร่วมมือดังกล่าว FABA รับที่จะนำภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักธุรกิจ นักลงทุนจากประเทศอินเดีย เข้าร่วมงาน Thailand Lab 2015 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายของความร่วมมือที่ดีในอนาคต 

ดร.นเรศ กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจหลักของ TCELS คือ เป็นผู้ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่เน้นย้ำถึงความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศ กลุ่มประเทศ และกลุ่มประเทศในภูมิภาค การนำเสนอผลงานด้านชีววิทยาศาสตร์ของ TCELS และเครือข่ายพันธมิตร จึงเป็นบทบาทที่ TCELS ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ และขยายเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างกว้างขวาง 

ข้อมูลจาก  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready