Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สทอภ. เตรียมพร้อมดึงประชาสัมพันธ์ 14 หน่วยงาน ชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศก่อนเปิดจริง 20 มีนาคมนี้

88-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เป็นเจ้าภาพนำทัพคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. 14 หน่วยงาน พร้อมด้วยสื่อมวลชลสายวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมชมอาคารและห้องปฏิบัติการ

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การนำชมการปฏิบัติการดาวเทียมสำรวจโลก ที่มีระบบการปฏิบัติการ การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณและ การผลิตภาพ ส่วนที่ 2 การนำชม อาคารควบคุมดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ มีการโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun Synchronous) การโคจรแบบนี้ดาวเทียมจะโคจรในแนวเหนือและใต้ของขั้วโลกโดยอยู่สูงจากพื้น โลกประมาณ 830 กิโลเมตร

ดาวเทียม THEOS มีระบบการทำงาน 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนอวกาศ (Space Segment) และส่วนภาคพื้นดิน (Ground Segment) เมื่ออยู่ในอวกาศจะมีการโคจรร่วมกับสิ่งต่างๆ มากมาย อาทิเช่น สะเก็ดดาวดาวเคราะห์ต่างๆ และวัตถุในอวกาศ โดยต้องทำงานร่วมกับนานาประเทศในการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากมีวัตถุในอวกาศหลุดเข้ามาสู่วงโคจรของดาวเทียม THEOS ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนแล้วทางสถานีควบคุมจะทำการป้อนคำสั่งควบคุมดาวเทียม THEOS ให้หลีกเลี่ยงวัตถุในอวกาศดังกล่าว โดยการควบคุมมี 2 แบบ คือ แบบ Online ที่ข้อมูลของภาพถ่ายถูกส่งมายังสถานีภาคพื้นในทันทีขณะที่ดาวเทียมเคลื่อนที่ผ่านยังจุดที่ต้องการส่วนการทำงานแบบ Offline คือ ภาพถ่ายที่ดาวเทียมบันทึกได้จะถูกบันทึกไว้ที่หน่วยความจำ และข้อมูลดังกล่าวทางสถานีภาคพื้นจะดึงมาใช้ในภายหลัง 

นอกจากนี้ สทอภ. ได้นำชมภายในอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ซึ่งจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยการฝีกอบรมการศึกษาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการบูรณาการทรัพยากรทั้ง บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ สทอภ. ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปสู่ระดับสากล  อาคารศูนย์ปฏิบัติการ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีเนื้อที่ 3,892 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย 
-ห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​
-ห้องฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการ สำหรับ 80 คน​
-ห้องปฏิบัติงานวิจัยและห้องทดลอง​
-ห้องประชุม 3 ขนาด (บรรจุ 200 คน 50 คน และ 20 คน)      ​
-ห้องรับรอง​
-ห้องสมุด​
-ห้องใช้สอยอื่นๆ เช่น ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้องเก็บพัสดุและสื่อการเรียนการสอน  เป็นต้น​

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โทร.02-141-4567 โทรสาร 02-143-9594 E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready