Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เกาหลีมั่นใจเทคโนโลยีพลาสมาของไทยก้าวหน้า มอบเครื่องมือวิจัยให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ เตรียมขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม

89-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพื้นผิวพลาสมาขั้นสูง จากมหาวิทยาลัยซังกุนวาน ( Sung Kyun Kwan University:SKKU ) สถาบันชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของเกาหลีในเครือซัมซุง ได้มอบเครื่องมือวิจัยด้านพลาสมาให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่  

พร้อมให้ทุนนักวิจัยไทยร่วมวิจัยพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีร่วมกันกับทางเกาหลี  มั่นใจในศักยภาพของไทยที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีพลาสมา  เตรียมพร้อมขยายความร่วมมือไปยัง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ไทยเป็นศูนย์กลางและผลักดันสู่เชิงพาณิชย์เร็ว ๆ นี้ มั่นใจเป็นการร่วมวางรากฐานด้านเทคโนโลยีพลาสมาให้แก่ประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมนำความเจริญด้านเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมหลักของไทยในด้าน.การเกษตร อาหาร และวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์

รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยศูนย์ความร่วมมือวิจัยพลาสามาไทยเกาหลี กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จีออน กีออน ฮาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพื้นผิวพลาสมาขั้นสูง (CAPST- :SKKU และ Co-Director of TKRCC (Thai-Korean research collaboration center) ร่วมเป็นเกียรติพร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำของเกาหลี อาทิ,  KAIST- Korea Advanced Institute of Science & Technology สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลี ,Korean National Plasma research center, PBRC-Plasma Bioscience research center ร่วมประชุมกับตัวแทนฝ่ายไทยในงานเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยดังกล่าว

รศ.ดร.ธีรวรรณ กล่าวว่า สำหรับ ศ.ดร.ฮาน นั้น เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีพลาสมาสูงมาก เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีพลาสมา ณ มหาวิทยาลัยซังกุนวาน ในประเทศเกาหลี และท่านมองเห็นศักยภาพของประเทศไทย จึงได้ส่งเครื่องมือวิจัยด้านพลาสมาที่ครอบคลุมด้าน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตร อาหาร สุขภาพ และการแพทย์ พร้อมดึงนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมาร่วมให้การฝึกอบรม/สัมมนาให้กับนักวิจัยของไทยด้วย นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนนักวิจัยของไทยไปวิจัย/อบรมที่ประเทศเกาหลี ขณะนี้มีนักวิจัยจบและมาทำงานด้านนี้แล้วจำนวนหลายคน

รศ.ดร.ธีรวรรณ กล่าวว่า นอกจากนี้ ศ.ดร.ฮาน ยังให้การยอมรับว่า เทคโนโลยีพลาสมาของไทยมีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะ บริษัทโฟโตไบโอแคร์ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ นักวิจัยแห่งห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาไบโอ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) คิดค้นพัฒนาระบบพลาสมาเย็นเพื่อประยุกต์ใช้ในการแพทย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้นำมาใช้ในเรื่องของสุขภาพผิวและความงาม ขณะนี้ได้ขยายผลวิจัยการใช้พลาสมาเย็นไปสู่การรักษาโรคแผลติดเชื้อเรื้อรังร่วมกับ ศ.นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช และคณะในโรงพยาบาลศิริราช โดยการสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปลายปีที่ผ่านมา ทีมคณะผู้วิจัยได้รับเชิญให้ไปนำเสนอความก้าวหน้าเทคโนโลยีพลาสมาของประเทศไทยในการประชุมนานาชาติด้านพลาสมาทางการแพทย์ที่ประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับเชิญไปบรรยายที่ มหาวิทยาลัย Yonsei, Kwangwoon, Sungkyunkwan ประเทศเกาหลี.เมื่อต้นปีนี้ โดยที่ประชุมยอมรับว่าเทคโนโลยีพลาสมาของไทยได้ก้าวหน้าไปมาก และมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ไม่ยาก“ขณะนี้มีการพูดคุยหารือกันในเบื้องต้นระหว่าง ผอ.ศูนย์ TKRCC แห่งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่  ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ. TCELS นพ.ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล จากบริษัทโฟโตไบโอแคร์ นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา น.สพ.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาพลาสมาทางชีวภาพและการแพทย์ชั้นนำของเกาหลี เพื่อขยายความร่วมมืออย่างเป็นทางการในด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้” รศ.ดร.ธีรวรรณ กล่าว

ข้อมูลจาก  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready