Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

อนุกรรมการพีอาร์ ด้านสังคม 4 กระทรวง หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

121-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
อนุกรรมการพีอาร์ ด้านสังคม 4 กระทรวง หารือและแลกเปลี่ยนข้อมู ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 (11 กุมภาพันธ์ 2558) ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม ครั้งที่ 1/2558 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยโฆษกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท) โดยมีนายสมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานอนุกรรมการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของการดำเนินงานด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพ

การประชุมดังกล่าว ผู้แทนกระทรวงได้เสนอแผนงาน/กิจกรรม การดำเนินงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละกระทรวงนำเรียนให้ประธานที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดงออกความรัก ทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องให้แก่ครอบครัว นักเรียน เยาวชน นักศึกษา เนื่องในเทศกาล “วันวาเลนไทน์” ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเทศกาลวาเลนไทน์เป็นกระแสความนิยมของกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ที่มักอาศัยเทศกาลดังกล่าวทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรักเพื่อพิสูจน์รักแท้ตามความเชื่อของตนเอง จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวและสังคมไทยในปัจจุบัน         

 

ในส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  มีกิจกรรมสื่อสารรับวาเลนไทน์ สำหรับเยาวชนผู้รักและสนใจดาราศาสตร์  โดยส่งความสุขจากใจในเทศกาลแห่งความรักด้วยภาพ "หัวใจแห่งท้องฟ้า" ซึ่งเป็นผลงานของนายกีรติ คำคงอยู่รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Deep Sky Objects การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2557

ทั้งนี้ เนบิวลาหัวใจ (Heart Nebula,IC 1805) อยู่ห่างจากโลกประมาณ 7500 ปีแสง ตั้งอยู่บริเวณแขนเพอร์เซอุสแห่งกาแล็กซี่ทางช้างเผือก มองเห็นได้ในกลุ่มดาวค้างคาว เป็นเนบิวลาชนิดเปล่งแสง เผยให้เห็นกลุ่มก๊าซเรืองแสงและแถบฝุ่นสีเข้ม ซึ่งเกิดจากพลาสมาของประจุไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนอิสระ

นอกจากนี้ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะโฆษกกระทรวงฯได้นำเสนอการบูรณาการโปรแกรม S-Sense (Social Sense) ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจาก Social Media สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความนิยม หรือเรื่องราวที่สังคมโซเชี่ยลให้ความนิยม กล่าวถึง ณ ปัจจุบัน มีเรื่องใดบ้าง ทั้งนี้ หากนำโปรแกรมดังกล่าวมาพัฒนาใช้กับภารกิจการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะภารกิจการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลข่าวสาร ความนิยม ความต้องการของประชาชน เพื่อให้รัฐบาลสามารถประเมินสถานการณ์ วางแผน ปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้ สำหรับโปรแกรม S-Sense (Social Sense) พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทีประชุมให้ความสนใจและจะนำเสนอการใช้โปรแกรมดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวงชุดใหญ่พิจารณา ต่อไป 

สำหรับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม ตั้งขึ้นภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ที่ 3/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 โดย ร้อยเอกยงยุทธ มัยลาภ ประธานกรรมการโฆษกกระทรวงเป็นผู้ลงนามในคำสั่งดังกล่าว

เขียนข่าว/ภาพข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready