Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ประชุมครั้งที่ 2/2558 เดินหน้าขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ วท.

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์  2558) เวลา 09.30 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์ วท.  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ด้วยการเผยแพร่ประเด็นข่าวสารด้าน วทน. การเผยแพร่ประเด็นชวนคิดในเชิงพัฒนาและปฏิรูปงานด้าน วทน. ผ่านช่องท่าง Social Media โดยมี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) รองประธานคณะทำงาน  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

       การประชุมดังกล่าว ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจต่างๆ อาทิ เช่น ภารกิจการมาเยือนไทยของ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดารา รมว.วท. สปป. ลาว/ การแถลงข่าว/รมว.วท. พบสื่อ ประจำเดือนมกราคม 2558 /ภารกิจ ท่าน รมว.วท. ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. โดยมีการหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

       1. ความร่วมมือในการผลิตสกูปข่าว ระหว่าง สวทน. กับ  Thai PBS เพื่อสร้างความตระหนักด้าน วทน. สู่สังคมโดยนำผลงานกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมานำเสนอต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 80 ตอน

      2. กิจกรรมการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สัญจร ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชม/ดูงาน การรับสัญญาณและการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมใช้งานอาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

       3. การนำเสนอการใช้งานระบบ S-Sense (Social- Sensing) ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นความสนใจ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยนักวิจัยหน่วยงานวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล  ข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์ มีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ลักษณะใช้งานคล้ายกับระบบ Clipping online ซึ่งอนาคตจะทดลองนำระบบดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ ในการประมวลข่าวสารด้าน วทน.ที่เผยแพร่ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

      4. หารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs   เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยคณะทำงานปฏิรูป วทน. กลุ่ม 1 ด้านวิจัยเชิงพาณิชย์ ซึ่งมี สวทช. เป็นเจ้าภาพหลัง ได้รวบรวมผลงานวิจัยพัฒนาที่สามารถให้การสนับสนุน SMEs ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการหาแนวทางสื่อสาร เผยแพร่ผลงานดังกล่าวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นและมีโอกาสใช้บริการกับงานวิจัยดังกล่าว เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและพัฒนา  

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready