Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ สปป.ลาว ดูงานสวนพฤษศาสตร์ฯ สิริกิติ์ ก่อนกลับเวียงจันทน์

171-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯ สปป.ลาว ดูงานสวนพฤษศาสตร์ฯ สิริกิติ์ ก่อนกลับเวียงจ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

18 มกราคม 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักความร่วมมือต่างประเทศ นำคณะ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รมว.วท.แห่ง สปป.ลาว ศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายในการเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ศ.ดร.บ่อเวียงคำ เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ถึงการดูงานสวนพฤษศาสตร์ฯ ครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของทางฝ่ายลาวภายใต้กรอบความร่วมมือ วทน. ไทย – ลาว หนึ่งใน 16 สาขา คือ การสร้างพื้นที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาทางชีวะนานาพันธุ์ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-diversity) โดยศึกษารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างดำเนินการสร้างสวนพฤษศาสตร์ในประเทศลาว ที่สำคัญด้วยเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการวิจัยค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี สามารถนำไปปรับใช้ได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลาวมีแผนสร้างสวนพฤษศาสตร์บนพื้นที่ใกล้เคียงมหานครเวียงจันทน์กว่า 100 เอเคอร์ และยังมีพื้นที่ใหญ่ในแขวงบริคำไซ ความตั้งใจ สปป.ลาว อาจสร้างในรูปแบบคล้ายกับสวนพฤษศาสตร์ฯ สิริกิติ์ ของไทย โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งราบรวมพันธุ์พืชนานาชนิดจากทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเยาวชน ประชาชน เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิชาการไทยและเพื่อนบ้านในภูมิภาค

หลังจากดูงานดังกล่าว รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปกท.วท) รับรองอาหารกลางวันพร้อมส่งคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อเดินทางไปสุวรรณภูมิ และเดินทางกลับ สปป.ลาว ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน

ข่าวและถ่ายภาพโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready