Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

“40ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”

173-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
“40ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิรูปประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ผมเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการผลิตนักปฏิบัติไม่ใช่นักวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของเศรษฐกิจ และสังคม มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สร้างคุณูปการณ์ให้กับประเทศที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้วยังมีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ กล่าวอีกว่า เป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปไม่ใช่ทำโครงการต่าง แต่จะทำโครงสร้างพื้นฐาน การวางรากฐานใหม่ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น  ในระยะยาวสิ่งสำคัญไม่เพียงแต่ชุมชนวิทยาศาสตร์ กระทรวงต่างๆ ต้องมีเป้าหมายที่รายได้ต่อหัวประชากรขยับสูงขึ้น  สิ่งสำคัญคือตั้งเป้าหมายให้เราหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  ยกระดับจาก 5000 เหรียญ/หัว/ปี เป็น 1300 เหรียญ/หัว/ปี

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องปิดจุดอ่อน 3 ประการ ได้แก่
1. ความต่อเนื่อง ทั้งนโยบาย มาตรการ ความสำคัญกับการพัฒนา 
2. ภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบรนด์เนมของไทยได้มากขึ้น 
3. โครงสร้างพื้นฐาน มีห้องแล็บ กำลังคน การทำให้ผลงานวิจัยนำไปใช้ได้จริงๆ ต้องขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการวิจัยให้มากขึ้น การให้รางวัลนักวิจัย ถ้าอาจารย์ไปช่วยงานในโรงงาน SMEs มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมี MOU กับต่างประเทศ จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศได้บ้าง  และเรื่องสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยต้องสร้างสิทธิบัตรให้มากขึ้น  ภาคเอกชนเริ่มสร้างความรู้และมาให้ความสนใจเรื่องการวิจัยแล้ว  รัฐกับเอกชนต้องช่วยกันวิจัย และสร้างกำลังคน

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ มทร.ธัญบุรี ก้าวย่างครบ 40 ปี ในปี 2558 นี้มหาวิทยาลับได้จัดงานสถาปนามหาวิทยาลับภายใต้แนวคิด “40ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2558  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ มทร.ธัญบุรี และแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ของคณะ/วิทยาลัย ใน มทร.ธัญบุรี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และครูได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอน เยี่ยมชมแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่โด่ดเด่นมาจัดแสดง อาทิ การพัฒนากล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ, สารเสริมรสชาติอาหารที่ทำจากยีสต์แทนใช้ผงชูรส, ผลิตภัณฑ์ Yapox บรรเทาอาการปวดอักเสบจากตำรับยาสมุนไพร เป็นต้น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับชุมชน การประกวดทางวิชาการ พบผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา แนะแนวหลักสูตร และการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี ถนนสายวัฒนธรรมและถนนสายเทคโนโลยี การขายสินค้าราคาถูก

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นางสาวพจนพร  แสงสว่าง  / นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready