Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ ร่วมออกแบบ Line Sticker ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ คนไทย

240-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯ ร่วมออกแบบ Line Sticker ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ค ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (22  ธันวาคม 2557) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมแถลงข่าวการจัดทำไลน์สติกเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

"ค่านิยมสิบสองประการ” เป็นค่านิยมที่นายกรัฐมนตรี พล อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้กับคนไทย โดยเป็นการนำค่านิยมที่ดีที่คนไทยล้วนชื่นชมมาช้านาน รวมทั้งพระราชดำริสอนใจที่สำคัญ มารวบรวมและเรียบเรียงให้จำง่าย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมไทย ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม จึงได้มีโครงการจัดทำสติกเกอร์ “ค่านิยมสิบสองประการ” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมออกแบบ จัดทำ พัฒนารูปแบบเป็นภาพเคลื่อนไหว สื่อความหมายเป็นตัวละครเด็กผู้หญิงที่มีความสดใส แสดงท่าทางต่างๆ เช่น การกราบ การไหว้ทักทายผู้ใหญ่ การกอด การเตือนสติ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในวาระแห่งความสุข ขึ้นปี พ.ศ. 2558 นี้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2558 มีอายุการใช้งาน 90 วัน และมี Official LINE สำหรับสื่อสารระหว่างรัฐและประชาชนได้อีก 1 ปี คาดว่าจะมีผู้สนใจดาวน์โหลดกว่า 3 ล้านคน และยืนยันว่า การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ทยอดประสิทธิ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready