Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

249-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้  (18 ธันวาคม 2557)  ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมี ดร.พิเชฐดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ ณ  บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบแท่นโมเดลรูปคนช่วยเหลือกันและรูปรากหญ้า สื่อความหมายแทนนโยบายด้านสังคม เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับ ดร.พิเชฐ โดยกล่าวอธิบายถึงความหมายว่า งานวางรากฐานทางสังคมเป็นงานที่เร่งด่วน  ตนอยากเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นและชัดเจนโดยเร็ว จึงมีความคิดว่าทุกคนที่ทำงานนี้ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อเดินไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้มีการกำหนดนโยบายในการทำงานด้านสังคมขึ้นมา 3 ข้อ คือ ลดการเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน และสร้างสรรค์รากหญ้า และจะถือโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่ นำนโยบายทั้ง 3 ข้อ ทำออกมาเป็นโมเดล เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างที่จะง่ายต่อการสื่อสาร แล้วนำมามอบเป็นของขวัญที่จะสื่อถึงนโยบายปี 2558 ให้กับรัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวงที่ตนดูแล

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันแถลงข่าว “มอบของขวัญปีใหม่จากใจ วท.” โดยในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้คัดเลือกโครงการเด่นกว่า 20 โครงการ โดยมี 15 หน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน

ดร.พิเชฐ กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายมอบของขวัญเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติด้วยการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้คนในชาติเป็นการสร้างความสุขกระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯรับนโยบายมาปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงในช่วงที่ผ่านมาและในช่วงระยะเวลาเทศกาลปีใหม่โดยรวบรวมผลการดำเนินงานเด่นๆของหน่วยงานในสังกัด 15 หน่วยงานจัดเป็นกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งจัดแบ่งของขวัญเป็น 5 กล่อง 5 เป้าหมายประกอบด้วย

กล่องที่ 1 วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนชวนคนไทยใฝ่รู้วิทยาศาสตร์เรียนรู้ธรรมชาติสร้างสังคมอุดมปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองเริ่มด้วยกิจกรรมคืนความสุขให้เธอเยาวชนณบริเวณท้องฟ้าจำลองโดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและมอบหมายองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นเจ้าภาพใหญ่โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงการวางรากฐานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศรวมถึงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ผลิตแอพพลิเคชันเกมผจญภัยตะลุยอวกาศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมนอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศและการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วย 

ขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ส่ง 3 ของขวัญรับปีใหม่เริ่มต้นที่ของขวัญชิ้นแรกจดหมายถึงดวงดาว รูปแบบกิจกรรมคือ ให้เขียนจดหมายถึงตัวเองบอกเล่าประสบการณ์ดีๆที่เคยสัมผัสยามดูดาวใครที่เขียนได้ประทับใจก็มีของรางวัลให้ด้วยชิ้นที่ 2 เปิดบ้านฉายดาวให้เข้าชมฟรีที่จ.นครราชสีมาตามด้วยชิ้นที่ 3 เทศกาลเปิดฟ้าชมดาวรับลมหนาวที่จ.เชียงใหม่และจ.นครราชสีมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์สำหรับดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรรวมถึงขนาดที่เล็กกว่านี้ ผลงานจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)และกิจกรรมที่เด็ก ๆ รอคอยคือ ถนนสายวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่จะมาเติมเต็มความสุขต้อนรับวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ซึ่งจัดเป็นของขวัญให้เด็กๆ 3 พื้นที่ได้แก่บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯถนนพระรามที่ 6  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง 5 ปทุมธานีและจัตุรัสวิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์ 

กล่องที่ 2 วิทยาศาสตร์เพื่อทรัพยากรด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) จึงได้ดำเนินโครงการ“ส่งน้ำสะอาดเป็นของขวัญชาวอีสานตอนล่าง” พื้นที่จ.บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิและสุรินทร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2557 ขณะที่ สทอภ. มอบของขวัญด้วยโครงการ “GISTDA  เพื่อชุมชน”โดยพัฒนาระบบข้อมูล GIS แผนที่ระดับหมู่บ้านตำบลเพื่อให้ชุมชนนำโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเป็นระบบทั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไปณจังหวัดระยองตราดแพร่ร้อยเอ็ดและเชียงราย

กล่องที่ 3. วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนความรู้เป็นความมั่งคั่งเสริมกำลังแข่งขันให้เมืองไทยของขวัญชิ้นแรกโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และชุบชีวิต SMEs ด้วยวทน. ใน 5 ภูมิภาคเป็นการให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมแจกแผนธุรกิจให้ผู้ประกอบการดำเนินการตลอดปี 2558  นอกจากนี้วว.ยังมีการแจก CD อบรม 10 อาชีพสร้างรายได้สามารถติดต่อขอรับได้จากวว.โดยตรงของขวัญชิ้นสำคัญสำหรับเกษตรกรโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) แจกจ่ายสารละลายไคโตซานฉายรังสีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพืชอย่างปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตเริ่มแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตั้งแต่บัดนี้จนถึงธันวาคม 2557  ด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรแกนนำใน จ.ยโสธรโดยพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเก็บข้อมูลดำเนินการตลอดปี 2558 ไม่เพียงแค่นั้นสวทช.ยัง ประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟิล์มพลาสติกใช้ในบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลสดลดการเน่าเสียให้ผลไม้ผักได้เป็นอย่างดีเพิ่มมูลค่าการส่งออกโดยจะแจกฟรี 5,000 ใบให้กับเกษตรกร จ.ยโสธร ในส่วนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส่งของขวัญแก่เกษตรกรภาคใต้จ.ตรังด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งสำหรับโรงไฟฟ้าระดับชุมชนส่งเสริมอาชีพการปลุกไม้โตเร็วเพิ่มรายได้ชุมชนและสามารถนำชีวมวลเหลือทิ้งมาจำหน่ายได้ในราคา 700 บาท/ตันนวัตกรรมดังกล่าวสามารถเผยแพร่และขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆได้ทั่วประเทศ

กล่อง 4 วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการยกระดับบริการเติมพลังสร้างสรรค์ของคนไทยของขวัญกล่องนี้เริ่มต้นด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) บริการอัดแน่นด้วยคุณประโยชน์ได้แก่การให้บริการออกใบอนุญาตการกำกับดูแลควบคุมเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมานูจากรังสีเอกซ์วิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-License)  ตามด้วยของขวัญจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดชุดทดสอบความกระด้างน้ำเพื่อประชาชนถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนจ.บึงกาฬหนองคายขอนแก่นยโสธรเชียงรายแพร่ลำปางสระบุรีสุพรรณบุรีและนครศรีธรรมราชเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

กล่องที่ 5. กล่องสุดท้ายวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคมอยู่ดีกินดีสังคมมีสุขตอบทุกปัญหาด้วยวิทยาสตร์กล่องนี้เริ่มจากของขวัญสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) จัดอบรมผู้ดูแลป่วยโดยเน้นเรื่องการให้สุขภาพจิตศึกษารวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยเริ่มมอบความสุขมาแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 และตลอดปี 2558 และพลาดไม่ได้กับโครงการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ที่ได้พัฒนาวิธีการมาตรฐานของประเทศในการทดสอบสอบเทียบเครื่องวัดทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังให้ความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีเป่าลมหายใจจะไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่นี้


ทั้งหมดที่กล่าวมาคือของขวัญชิ้นสำคัญจากใจกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีมอบแด่พี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อนำความสุขความปลอดภัยความมั่งคั่งสู่ประเทศชาติในภาพรวมตลอดปีใหม่และตลอดไปสำหรับข้อมูลรายละเอียดทุกโครงการติดตามได้ที่www.most.go.th

เขียนข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายรัฐพล หงสไกร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิื
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready