Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

GSK จัดกิจกรรม "Pushing the Human Limits" by GSK & NASA หวังสร้างแรงจูงใจขยายขีดความสามารถของมนุษย์

258-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Pushing the Human Limits" โดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK ร่วมกับ องค์การนาซาจัดงานในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลในการขยายขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้การศึกษาความสำเร็จของอดีตนักบินอวกาศที่มีโอกาสขึ้นไปเดินและสำรวจดวงจันทร์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของคนจะช่วยให้สังคมดีขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของคำว่านวัตกรรม ในภาคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ประเทศที่สามารถไปได้ไกลคือ ประเทศที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน การใช้ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สำหรับประเทศไทยต่อจากนี้  ไทยต้องก้าวไปสู่สังคมนวัตกรรมและก้าวข้ามไปอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อให้คนไทยมีรายได้ ความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการวางแนวทางเพื่อที่จะสร้างรากฐานให้กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระยะยาวให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมที่ GSK จัดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน กระตุ้นการเรียนรู้และอยากลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป”

ดร.ศรัณย์  กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนหากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะสามารถทำในสิ่งนั้นได้ดีและมีความสุข ผมมีความสุขกับทำงานดาราศาสตร์และใช้ความคิดทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการคิดแบบมีเหตุผล ถ้าเราใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนสังคมประเทศเราจะพัฒนาได้มากขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องที่ดึงเด็กเข้ามาสนใจได้ง่ายด้วยตัวเองอยู่แล้ว รวมทั้งดาราศาสตร์ด้วย ซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนอยู่ไกลตัว แต่จริงๆมันไม่ใช่ เพราะเป็นเรื่องของความสามารถของมนุษย์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนามาเป็นเทคโนโลยีต่างๆนี้ได้”

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท  แกล็กโซสมิทไคล์น  (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า GSK ร่วมกับองค์การนาซ่าจัดกิจกรรม "Pushing the Human Limits" ก้าวข้ามขีดจำกัดศักยภาพของมนุษย์” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสัมผัสความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริงจาก นายชาร์ลส์ ตุ๊ค  นักบินอวกาศอพอลโลที่ 16 ที่ได้ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ในปี 1972 ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เดินทางไปนอกโลก อาทิ การดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตประจำวันบนยานอวกาศ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า การดูแลสุขภาพร่างกาย ตลอดจนเทคนิคต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้เห็นการก้าวข้ามศักยาพของมนุษย์ในมุมที่ต่างกันออกไป รวมทั้งการเปิดโลกการเรียนรู้และจุดประกายความคิดให้กับเยาวชน และผู้คนในสังคมให้เห็นความก้าวหน้าทางวิทยาสตร์ในหลายๆด้าน

ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ได้แสดงความยินดีโดยการมอบช่อดอกไม้ให้แก่ ด.ญ. มุนซีเราะ เจะบู และ ด.ญ. รอฟานา มาหะมะ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” จ.ปัตตานี เจ้าของผลงานประดิษฐ์เครื่องยิงรางรับน้ำยาง ต่อจากนั้น ดร.พิเชฐ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "นาชา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศของมนุษยชาติระดับโลก โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว


เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready