Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ มอบ "รางวัลนวัตวณิชย์" สร้างเส้นทางผู้ประกอบการใหม่ จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

275-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ มอบ "รางวัลนวัตวณิชย์" สร้างเส้นทางผู้ประกอบการใหม่  ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2557) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market - R2M) เพื่อส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยอันมีนวัตกรรมที่มีศักยภาพจากมหาวิทยาลัย ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้จริง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและการทำแผนธุรกิจและเป็นการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market - R2M) จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ได้ทดลองนำผลงานวิจัยที่มีอยู่จริงและผ่านการรับรองจากอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมาต่อยอดทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด ซึ่งเป็นการจำลองการประกอบธุรกิจในชีวิตจริง นับเป็นความท้าทายที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทดสอบตนเองก่อนที่จะไปประกอบอาชีพอย่างจริงจังหลังจากจบการศึกษา นอกจากนี้ กิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ยังช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัยได้เห็นภาพที่ชัดเจนของการต่อยอดเชื่อมโยงงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่เชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอย่างแท้จริง และเพื่อปลูกฝังแนวคิดที่ว่า การวิจัยและพัฒนาไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงแค่การปฏิบัติเท่านั้น แต่ต้องมีการสานต่อไปจนถึงการใช้งานได้จริงด้วย

สำหรับผู้เข้าแข่งขันภายใต้โครงการ R2M จะได้รับประสบการณ์โดยตรงภายใต้คำชี้แนะของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจ ในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเทคโนโลยีเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารและธุรกิจอุตสาหกรรม โดยสามารถนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และที่สำคัญคือช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สร้างสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับประเทศ ทั้งนี้ โครงการ R2M ได้ดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค ในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีผลงานทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Research to Market Thailand 2013 ระดับประเทศ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม ดอกไม้ จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น กับผลงานวิจัย Geopolymer  แบบพรุน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Re-Imagine จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ กับผลงานวิจัย เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบสายพานแนวนอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม MK Go Go จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น กับผลงานวิจัย ครีมนวดสลายเซลลูไลท์
รางวัลชมเชย ชื่อทีม GRW จากมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ กับผลงานวิจัย ฝ้าเพดานและผนังภายใน Green Smart Board

ผลงานทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Research to Market Thailand 2014 ระดับประเทศ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม MED INT จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ กับผลงานวิจัย iNose อุปกรณ์ควบคุมทรงจมูก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Re-Imagine จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ กับผลงานวิจัย ชุดตรวจกรองสารพันธุกรรมทำนายอาการแพ้ยาในกลุ่มคาร์บามาซีฟีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม N2S Best Product จากมหาวิทยาลัย อุบลราชานี กับผลงานวิจัย High-Jub ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
รางวัลชมเชย ชื่อทีม BIENG จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ กับผลงานวิจัย เครื่องตรวจจับการวางไข่ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

นอกจากนี้ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (RESEARCH TO MARKET - R2M)ว่า การจัดทำโครงการนี้เป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้างกำลังคนที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวโดยนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ จากการใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยสร้างธุรกิจ ซึ่งบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานและดึงภาคเอกชนเข้าชมชิ้นงานต่างๆ พร้อมกับมาลงทุนต่อยอดสำหรับใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต่อไป 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3899  โทรสาร 0 2333 3889 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready