Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

นักวิจัยไทยเจ๋ง ! สร้างชื่อ ค้นพบเป็นครั้งแรกของโลก กลไกการเปลี่ยนสีไข่มุกเป็นสีทองอร่ามตาด้วยแสงซินโครตรอน

287-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
นักวิจัยไทยเจ๋ง ! สร้างชื่อ ค้นพบเป็นครั้งแรกของโลก กลไกการเ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

พร้อมเปิดตัวในงาน The 4th International Gem and Jewelry Conference (GIT2014) ณ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 นี้ หวังเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีไทย

ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า “ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของอัญมณี โดยเป็นแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของโลกที่มีอัญมณีหลากหลายชนิด เช่น ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เพทาย โกเมน ไข่มุก เป็นต้น ดังนั้นอุตสาหกรรมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจึงได้รับการยกย่องทั้งในด้านคุณภาพและราคาจากนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนับเป็นสินค้าส่งออกหมวดหนึ่งของไทยที่ทำรายได้สูงให้แก่ประเทศและยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี”

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ นักวิจัยผู้คิดค้นและผลิตต้นแบบไข่มุกสีทองโดยใช้แสงซินโครตรอน กล่าวถึงที่มาของการงานวิจัยว่า “เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy) ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มีความพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ชนิดของอะตอมที่มีปริมาณน้อยและโครงสร้างของสารประกอบได้อย่างละเอียด ซึ่งสีสันอันสวยงามของอัญมณีนั้นเกิดจากชนิดของแร่ รูปแบบโครงสร้างของสารประกอบ และอะตอมของธาตุชนิดต่างๆ ที่เจือปนอยู่ในผลึก โดยธาตุเจือปนบางชนิดนั้นมีอยู่ในปริมาณน้อยมาก ตรวจสอบได้ยากโดยวิธีทั่วๆ ไป แต่เป็นตัวการสำคัญในการเกิดสี การที่เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์สามารถวิเคราะห์ชนิดธาตุ โครงสร้างสารประกอบ รวมถึงสถานะออกซิเดชันของอะตอมที่สนใจได้อย่างชัดเจน จึงทำให้เราสามารถศึกษาหาองค์ประกอบของธาตุและสารประกอบที่มีผลต่อสีและความงามของอัญมณีแต่ละชนิดได้"

ในอุตสาหกรรมอัญมณีปัจจุบัน มีความพยายามที่จะสรรหากรรมวิธีในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอัญมณีให้มีการกระจายตัวของสีสม่ำเสมอขึ้น มีความสวยงามและความแวววาวมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การหุงพลอย การใช้ความร้อนและความดันสูง การซ่านสี และการอาบรังสี เป็นต้น ซึ่งแต่ละกรรมวิธีรวมถึงขั้นตอนและปัจจัยต่างๆของกระบวนการเหล่านี้ ล้วนมีผลต่อความสวยงามของอัญมณีทั้งสิ้น ดร.ณิรวัฒน์ ได้กล่าวว่า "นอกจากการใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ เพื่อความเข้าใจในความงามของแร่อัญมณีแล้ว เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ยังมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะตอมด้วยกรรมวิธีต่างๆเหล่านี้รวมถึงการใช้แยกแยะ ตรวจสอบ และการนำมาซึ่งความรู้ใหม่ๆ สำหรับศึกษากระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีให้สวยงามและเป็นที่ยอมรับได้”

 กลุ่มนักวิจัยระบบลำเลียงแสงที่ 8 ได้ทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น ความร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ศึกษาพลอยไพลิน การศึกษากระบวนการเปลี่ยนสีของทับทิม การทำความเข้าใจองค์ประกอบที่มีผลต่อสีของโทแพซ และการหาธาตุที่เป็นองค์ประกอบในกลไกการเปลี่ยนสีของไข่มุกดำ เป็นต้น จากการใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ศึกษาไข่มุกนั้น ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่นำมาสู่นวัตกรรมการวิจัยเพื่อผลิตไข่มุกสีทองและการพิมพ์ลวดลายสีทองลงบนไข่มุกด้วยแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนที่จะช่วยทำให้ไข่มุกน้ำจืดซึ่งปกติมีราคาต่ำ สามารถเปลี่ยนสีเป็นไข่มุกสีทองที่โดดเด่น สวยงาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

"เทคนิคที่ใช้ทำให้ไข่มุกมีสีทองแวววาว มีประกายเหมือนทองคำ และคงความสวยงามของไข่มุกตามธรรมชาติไว้ได้ น่าจะเป็นการเปิดตัวอัญมณีประเภทไข่มุกในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และสำหรับการคิดค้นกระบวนการพิมพ์ลวดลายบนไข่มุกนั้น ก็นับเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับถ่ายทอดลวดลายสีทองลงบนไข่มุกที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถสร้างสรรค์ความงามอันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับที่เราต้องการได้ ด้วยลายพิมพ์ที่สร้างจากความละเอียดของเส้นสีทองในระดับไมโครเมตร ดังนั้น เทคนิคนี้จึงสามารถใช้ในการถ่ายทอดตัวอักษรขนาดเล็ก หรือลวดลายที่มีรายละเอียดการพิมพ์ลายที่วิจิตรปราณีตได้ มีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มมูลค่าไข่มุกด้วยลวดลายที่จะสามารถทำให้ไข่มุกกลายเป็นเครื่องประดับและของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่า ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการอัญมณีระดับโลก ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีจากประเทศไทยด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงของแสงซินโครตรอน ปัจจุบันนี้เราได้ทำการจดสิทธิบัตรฝีมือคนไทยไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะนำไปจัดแสดงเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่งาน GIT 2014 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัญมณีระดับโลกมาร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็น จะจัดขึ้นที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8-9 ธันวาคม นี้” ดร.ณิรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย 

ไข่มุกสีทอง และ การพิมพ์ลวดลายบนไข่มุก นวัตกรรมจากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 

ไข่มุกสีทอง อัญมณีอันทรงคุณค่า นวัตกรรมใหม่แห่งแรก แห่งเดียวในโลก จากการใช้แสงซินโครตรอนเพื่อเปลี่ยนไข่มุกน้ำจืดสีขาวเป็นสีทอง คงความสวยงามของไข่มุกตามธรรมชาติ และสามารถเพิ่มประกายความแวววาวดุจทองคำ พร้อมกับการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่สำหรับถ่ายทอดลวดลายสีทองลงบนไข่มุก เพื่อสร้างสรรค์ความงามอันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับที่ท่านต้องการ ลายพิมพ์ที่สร้างจากความละเอียดของลายเส้นได้ในระดับไมโครเมตร จึงสามารถพิมพ์ลายที่วิจิตรปราณีต เหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญพิเศษที่ทรงคุณค่า อันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแก่บุคคลสำคัญของท่าน
* ไข่มุกทุกเม็ดมีความสม่ำเสมอของความแวววาวและความเข้มของสีสันที่สามารถควบคุมได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ ไตรทาน/น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252,1601 มือถือ 0-8187-8263  โทรสาร 0-4421-7047
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เผยแพร่ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready