Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

นายกรัฐมนตรีลาวฝาก “พิเชฐ” ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมเสริมแกร่งอาเซียน

288-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรีลาวฝาก “พิเชฐ” ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแก ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ณ ห้องว่าการรัฐบาล สปป.ลาว / เมื่อเวลาเวลา 14.00 น. วันที 27 พฤศจิกายน 2557  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ในฐานะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศในการวางแผนพื้นที่ภาคการเกษตรและอีกหลายสาขาวิชา ที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว กล่าวอีกว่า ดังนั้น จึงขอฝากกระทรวงวิทยาศาสตร์ของไทยส่งผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่จำเป็นเร่งด่วน อาทิ เทคโนโลยีภูมิอากาศและสารสนเทศ ภาคส่วนของการเพิ่มผลผลิตทางการเษตร การบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะลุ่มน้ำโขงที่เปรียบเหมือนสายเลือดของทั้งสองประเทศ ควรรักษาให้อยู่ในระดับที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ส่งมาสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกอบรมบุคลากรของ สปป.ลาว รวมทั้งร่วมวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง

ด้าน ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในนามกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีลักษณะภูมิประเทศและความหลากหลายทางชีวภาพคล้ายคลึงกัน สามารถแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกันวิจัย เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะนี้ประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการน้ำที่ดี และมีความร่วมมือกับลาวอยู่แล้วคือการติดตั้งสถานีโทรมาตร การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ในการจัดโซนนิ่งทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่เกษตร ป่าไม้ และจะขยายความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากและยกระดับความเป็นอยู่ของประเทศให้สูงขึ้น ตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้น

ข่าวโดย: ทีมงานโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เผยแพร่ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready