Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

TCELS เผยผลสำเร็จร่วมงานไบโอมาเซีย ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน “BiotechCrop” เน้นพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของทั้งสองประเทศ

294-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
TCELS เผยผลสำเร็จร่วมงานไบโอมาเซีย ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานยั ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมงาน  BioMalaysia & Bioeconomy Asia Pacific 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่ University of Malaya Research Management and Innovation Complex ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การจัดงานครั้งนี้ เจ้าภาพหลักคือ Malaysian Biotechnology Corporation (BiotechCorp)  ที่ให้การสนับสนุนจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12  โดยเนื้อหาของปีนี้เน้นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านนวัตกรรมการลงทุน และการสร้างความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ โดยภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการ  มีการเปิดตัว Bioeconomy Transformation Program  (BTP) Annual Report  2014  ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน  BPT  ที่เริ่มดำเนินการมาแล้วสองปีและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  โดย เป้าหมายของ BTP คือการใช้ฐานชีวภาพเพิ่มรายได้ให้ประเทศ 48,000 ล้านริงกิต  สร้างงานได้  170,000 ตำแหน่ง และมีการลงทุน 50,000 ล้านริงกิต ภายในปี 2020

สำหรับไฮไลต์ของงานคือ พิธีการแลกเปลี่ยนข้อตกลงความร่วมมือ (Collaboration Proposals) ของ BiotechCorp กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6 หน่วยงาน โดยมี  YAB Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak นายกรัฐมนตรี ของมาเลเซีย นวัตกรรม YB Datuk Ewon Ebin  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ Professor Tan Sri Zakri Abdul Hamid  ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร  BiotechCorp YBhg เป็นสักขีพยาน ซึ่ง TCELS เป็นหนึ่งใน 6 หน่วยงานที่แลกเปลี่ยน ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวด้วย  โดยมีนางรัตนา เล็งศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ TCELS เป็นผู้แทนร่วมลงนาม

นางรัตนา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกรอบกว้างคือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การผลิตยา เครื่องมือแพทย์ การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  การจับคู่ธุรกิจของเครือข่ายของ TCELS และ BiotechCrop แล้ว ยังเน้นด้านการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างสองหน่วยงานด้วย

ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready