Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

2 หน่วยงาน กระทรวงวิทย์ เจ๋ง จับมือ สร้างเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ ฝีมือคนไทย

310-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ศ. น.ท. ดร.ศราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสุรนารี(มทส) ผลิตเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ด้วยระบบเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศสำหรับกล้องโทรทรรศน์เครื่องแรกของประทศไทย มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  ได้มีการบันทึกความเข้าใจตกลงกันดำเนินโครงการจัดสร้างและพัฒนาระบบเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ใช้ประโยชน์จากการทำบันทึกความเข้าใจตกลงที่จะทำการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส)ร่วมกันพัฒนาระบบเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ สำหรับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร โดยใช้ฟิล์มบางอลูมิเนียมเคลือบลงบนกระจกสะท้อนแสงมีความหนาประมาณ 80 นาโนเมตร และมีความเรียบสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณสมบัติสะท้อนแสงที่ดีตามความต้องการ

การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ประสงการณ์ ตลอดจนฝีมือช่างที่สะสมมาเป็นเวลานาน ตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี สซ. มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางสุญญากาศระดับสูง (UHV) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงมีศักยภาพเพียงพอในการจัดสร้างและพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกดังกล่าว

สำหรับกล้องโทรทรรศน์หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ มีกระจกสะท้อนแสงกล้องโทรทรรศน์ติดตั้งอยู่ภายใน เป็นกระจกกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ถูกเคลือบผิวด้วยอลูมิเนียม เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงที่ดี สามรถมองเห็นและบันทึกภาพวัตถุบนท้องฟ้าที่อยู่ไกลมากๆ และมีความสว่างน้อยได้ดี แต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งอลูมิเนียมที่เคลือบอยู่บริเวณผิวกระจกจะค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ทำให้ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของกระจกลดลง จึงจำเป็นต้องมีการเคลือบผิวกระจกใหม่อย่างน้อยทุกๆ ปี เพื่อให้คงประสิทธิภาพในการสะท้อนแสง โดยเมื่อก่อนจะต้องส่งกระจกไปเคลือบที่ต่างประเทศ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แต่ถ้าเคลือบกระจกเองในประเทศ จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดน้อยลงกว่าเดิมถึงครึ่งหนึ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  โทร.02-3543954
เขียนข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร, นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร. 02-333-3727-3732   โทรสาร 02-3333834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready