Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าเตรียมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการ "คืนความสุขให้เธอ..เยาวชนไทย"

324-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าเตรียมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ และนิทรร ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2557) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุม คณะทำงานจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด วท. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมเดินหน้าจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ “คืนความสุข ให้เธอ..เยาวชนไทย” ซึ่งจัดขึ้น ณ ท้องฟ้าจำลอง และ นิทรรศการถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 เพื่อต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณถนนโยธี

นิทรรศการ “คืนความสุข ให้เธอ..เยาวชนไทย” คือ การนำนิทรรศการที่เคยจัดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ. เชียงใหม่ และ วท. มาจัดใหม่อีกครั้งที่ท้องฟ้าจำลอง ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 โดยเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งมีรูปแบบ Theme การจัดงานเกี่ยวกับการดูดาว เพื่อขยายการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในกรุงเทพฯ ได้เข้าชมนิทรรศการความรู้ที่เป็นประโยชน์ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งในครั้งนี้ จะพบกับนิทรรศการที่หลากหลายมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิทรรศการเกี่ยวกับดาว ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันถ่ายทอดผลงานต่างๆ

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้เดินหน้าสำหรับการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์เพื่อต้อนรับ "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมสุขภาพจิต และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ณ บริเวณถนนโยธี ซึ่งใช้รูปแบบ Theme การจัดงานคือ วิทยาศาสตร์กับแสง และวิทยาศาสตร์กับดิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมสนุก และทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนไทยสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready