Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

นาโนไทยแลนด์ 2014 ยิ่งใหญ่ ผนึกองค์กรภาครัฐ-เอกชน โชว์นวัตกรรมนาโนระดับประเทศ

339-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
นาโนไทยแลนด์ 2014 ยิ่งใหญ่ ผนึกองค์กรภาครัฐ-เอกชน โชว์นวัตกร ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (31 ตุลาคม 2557) เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและนาโนเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน

รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนาโนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงาน มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของการ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการจากองค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยรวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เกิดเชื่อมโยงของภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมในวงการนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งงานนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 แล้วโดยการจัดงานจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี

ด้าน ศ.คลนิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า งานประชุมวิชาการดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากนักวิจัยชั้นนำในต่างประเทศและนักวิจัยไทย เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการนำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนกำหนดแนวทางการวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจระบบ แสดงมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโนให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ

สำหรับไฮไลท์สำคัญอีกอย่างคือ การแสดงสินค้าและบริการด้านนาโนเทคโนโลยี โดยภายในงานมีนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานมากมาย อาทิ ต้นแบบวัสดุนาโนฆ่าเชื้อใช้ทางการแพทย์ เป็นการนำเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอออนของเงินจำกัดเชื้อแบคทีเรียได้ดีขึ้นและยาวนานมากขึ้นในห้องผ่าตัด สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุการเกิดโรค และดื้อต่อยาปฏิชีวนะของคนทั่วไปมากถึง 99.99% เนื่องจากอานุภาคของเงินในระดับนาโนเมตรจะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไอออนของเงินอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเดิมเทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวรถพยาบาล ของ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด ผู้ได้รับรอง “ฉลากนาโนคิว” ที่ยืนยันว่าเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนที่ใช้ในรถพยาบาลสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้จริง

เครื่องจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO และ Rh(D) ด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายเป็นการพัฒนาเซ็นเซอร์ชิฟ (Sensor-chip) ชนิดโปรตีนอาร์เวย์ (protein array) และระบบตรวจวัด โดยอาศัยเทคนิคการจำแนกหมู่เลือดด้วยภาพ และการประมวลผลของการตรวจจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO และ Rh(D) ด้วยวิธีการติดตามผลแบบภาพสัญญาณจากภาพ ร่วมกับระบบไมโครฟลูอิดิกส์ (microfluidics) ทำให้มีข้อดีในการใช้ปริมาณตัวอย่างน้อย สามารถวัดผลได้ทันทีทันใด รวมทั้งการพัฒนาพื้นผิวให้เป็นแบบชนิดใช้ซ้ำได้ เพื่อลดเวลาและต้นทุนของการตรวจวัด

นอกจากนี้ยังมี แผ่นเรืองแสงอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นต์จากหมึกนำไฟฟ้ากราฟีน พัฒนาโดยศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผลงาน นาโนซิลิกอนสำหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า จากภาควิชาฟิสิกส์และหลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม
นายอาทิตย์ ลมูลปลั่ง (แขก) โทร.081-989-3459
เผยแพร่โดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์ และ ชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready