Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วท. โดย อพวช. เปิดตัว 6 นิทรรศการใหม่ "รวมมิตรเรื่องวิทย์ ใกล้ชิด เทคโน 2014" กลางกรุงเทพมหานคร

363-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
วท. โดย อพวช. เปิดตัว 6 นิทรรศการใหม่ "รวมมิตรเรื่องวิทย์ ใก ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (14 ตุลาคม 2557) เวลา 13.30 น. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "รวมมิตรเรื่องวิทย์ ใกล้ชิด เทคโนฯ 2014" ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขนขบวนความรู้คู่ความสนุกสนานสู่พิพิธภัณฑ์ใจกลางกรุงเทพฯ โดยนำชุดนิทรรศการไฮไลท์จากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ที่เคยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมา มาจัดแสดงที่กรุงเทพฯ อีกครั้งเพื่อความตื่นตาตื่นใจและขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ

ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญอีกส่วนหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเล็งเห็นถึงบทบาทความจำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่นับวันจะมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจและการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557 ขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง จึงได้มีแนวคิดในการนำบางส่วนของนิทรรศการที่ได้รับความนิยมและสนใจจากผู้เข้าชมสูง มาจัดแสดงที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง อันได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, นวัตกรรมลุ่มน้ำล้านนา Smart, Farming เกษตรอัจฉริยะ, มหัศจรรย์แห่งผลึก, พลังงานแห่งอนาคต และ Science Idol เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ รวม 6 นิทรรศการเด่น ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าว องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เลือก 6 นิทรรศการไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจมาจัดแสดงอีกครั้ง พร้อมกับเพิ่มเติมในส่วนกิจกรรมเสริมให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 6 นิทรรศการดังกล่าวฯ จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 – 19.30 น. โดยเปิดให้บริการทุกวัน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธ์
ข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์ โทร.02-160-5356
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready