Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รอง ปกท.วท.(สมชาย) ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัว เว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน”

402-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
รอง ปกท.วท.(สมชาย) ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัว เว็บไซด์ “ก้า ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัวเว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองทัพเรือและ 6 กระทรวง ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ทั้ง 7 ตอน พร้อมบทเพลง และมิวสิกวีดิโอเพลงทั้ง 2 เพลง ได้แก่ เพลง “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” และเพลง “ธงชาติ” รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของคณะทำงานฯ ณ อาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในเว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ( www.kaokam.com) นอกจากผู้เข้าชมเว็บไซด์จะสามารถคลิกเข้าไปชมภาพยนตร์สารคดีทั้ง 7 ตอน  และมิวสิกวีดิโอเพลงทั้ง 2 เพลง ซึ่งใช้ประกอบภาพยนตร์สารคดีแล้ว ยังสามารถคลิกเข้าไปชมเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์สารคดีตลอดระยะเวลา 1 เดือน ตามสถานที่ถ่ายทำต่างๆ กว่า 10 จังหวัด และอัมบั้มภาพ รวมถึงการดาวน์โหลดเพลง “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” และเพลง “ธงชาติ” ในรูปแบบ MP3 ได้ด้วย

 
 
นอกจากนี้ ในงานเปิดตัวเว็ปไซด์ ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” และการสัมภาษณ์นักแสดงและคณะผู้ร่วมงานจากตัวแทนกระทรวงทั้ง 7 กระทรวง เกี่ยวกับบรรยากาศในการถ่ายทำ รวมถึงมีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนทั้ง 7 กระทรวงที่ได้ให้ความร่วมมือในการสร้างภาพยนตร์สารคดีชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ภาพยนตร์สารคดีชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงพลังของประชาชน หลังก้าวข้ามผ่านความขัดแย้ง และมุ่งมั่นทำตามความฝันของแต่ละคน เพื่อช่วยให้ประเทศชาติก้าวเดินต่อไปข้างหน้า โดยอิงบริบทการดำเนินงานของทั้ง 7 กระทรวง แบ่งเป็น 7 ตอนความยาวตอนละ 15 นาที ถ่ายทำด้วยระบบ Cinema Digital ความละเอียดระดับ 4k และสามารถเผยแพร่ได้ในความละเอียดระดับ Fulll HD ซึ่งนอกจากเว็บไซด์ www.kaokam.com แล้วประชาชนยังสามารถติดตามรับชมภาพยนตร์สารคดีทั้ง 7 ตอน และมิวสิกวีดิโอเพลงได้ตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆ และรับฟังบทเพลงทั้ง 2 บทเพลงได้จากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) ทั้ง 3 คลื่น ได้แก่ FM88.5, 93 และ106 MHz
 
 
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร 02-333-3731-2

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready