Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สทอภ. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน”

421-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สทอภ. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชิ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน)(สทอภ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน”(ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระพรมราชินีนาถ) โดยมี พลเอก ดร.วิชิต สารทรานนท์ พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานร่วมงานแถลงข่าว ณ  ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

พลเอก ดร.วิชิต เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน) สทอภ.ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 หรือ วันแม่แห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน (ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระพรมราชินีนาถ)” ซึ่งจะเป็นการแสดงแผนที่ปะเทศไทยจากดาวเทียม และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆประกอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยระบบสืบค้นอย่างง่าย (User-frienly) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Smartphone หรือ Tablet และสามารถร่วมกิจกรรมโดย “ปักหมุด” ในแผนที่เมื่อผู้ใช้อยู่บนพื้นที่จริง พร้อมทั้งสามารถ Upload รูปถ่ายที่ผู้ใช้กำลังดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ และข้อความแห่งความประทับใจอย่างง่ายดาย 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายอีกด้วยโดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง http://www.royalproject.gistda.or.th.

ที่มาข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (สทอภ.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-141-4444

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready