Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปส. ระดมพลเจ้าหน้าที่ระงับเหตุจังหวัดสมุทรสงครามร่วมซ้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เสริมความรู้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระงับเหตุ ควบซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินจังหวัด มั่นใจหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี จะมีเครือข่ายพร้อมทุกภาคทั่วประเทศ สามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
             นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2557 นี้ ปส. จะจัดฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี”   ณ โรงแรมบ้านทิพย์สวนทอง ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของจังหวัดสมุทรสงคราม อาทิ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สามารถระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วในเรื่องดังกล่าว โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมในช่วงเช้าของวันแรก  ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ“กิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ เครือข่ายชุมชนอยู่ปลอดภัยมั่นใจกับ ปส.” ซึ่งจัดให้สำหรับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการขยายความรู้สู่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
             นอกจากนี้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ปส. จะฝึกซ้อมแผนภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัยและการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อีกด้วย “การจัดฝึกอบรม และร่วมซ้อมแผนกับจังหวัดครั้งนี้ จะทำให้ ปส. มีเครือข่ายด้านระงับเหตุที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งผมมั่นใจว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี จะมีเครือข่ายพร้อมทุกภาคทั่วประเทศ” นายสุพรรณฯ กล่าว
             ปส. มีภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมการระงับและบรรเทาภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ รวมถึงถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปส. ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน รวม 21 ครั้ง ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จำนวนกว่า 900 คน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 2596 7600 ต่อ 1116, หรือ 08 6880 8658
  
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เผยแพร่ข่าว  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready