Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ นำคาราวานวิทยาศาสตร์ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่ชาวสุโขทัยพร้อมทั้งจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน

2014-06-18_001.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯ นำคาราวานวิทยาศาสตร์ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

           ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน และเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ให้กับเยาวชน ว่า "วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก" ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียยนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557  โดยมี ดร.ธีรศักดิ์  คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายสุวรงค์  วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ

 

           ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้-กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์และนักเรียนทุกคน อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งคนส่วนมากเห็นว่าเป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์แล้ว  คงเห็นว่าวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ซึ่งครู อาจารย์และนักเรียนทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสและสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน

            ด้าน นายสุวรงค์  วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มี 2 กิจกรรม Science Training และกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้เกิดจากการที่ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการพัฒนาประชาชนและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ โดยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน ครือ 19-20 มิถุนายน 2557 โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน ได้แก่การจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดสุโขทัย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียยนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ให้กับเยาวชน ว่า "วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก" อีกต่อไป

            สำหรับกิจกรรม Science Training  ตามโครงการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น : วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุโขทัย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปกล้วยหอม (สามสหาย) การเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์นักเก็ตเห็ด โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ผู้เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready