Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สดร. ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด "อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย"และสาธิตการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ (PROMPT8) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2014-05-15_0011.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สดร. ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด "อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย"และสาธิ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

               สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” และสาธิตการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ พร้อมถวายรหัสส่วนพระองค์สำหรับทรงใช้กล้องโทรทรรศน์ทางไกลฯ ดังกล่าว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

               เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และคณะทำงานจัดทำหนังสือ “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือชุด “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานให้โรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการตามพระราชดำริ หนังสือชุด “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” เป็นหนังสือที่สถาบันวิจัยดาราสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นต่อเนื่องจากหนังสือชุด “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย” โดยมุ่งหมายที่จะรวบรวมบันทึกความเป็นมาของดาราศาสตร์ในอารยธรรมไทยเข้าไว้ด้วยกัน ในชุดแบ่งออกเป็น ๓ เล่ม ได้แก่ เล่มที่ ๑ โบราณคดีดาราศาสตร์ไทย เล่มที่ ๒ ดาราศาสตร์ราชสำนัก และเล่มที่ ๓ ดาราศาสตร์พื้นบ้านไทย 

               ในโอกาสนี้ สดร. จัดแสดงนิทรรศการหอดูดาวซีกฟ้าใต้ (Thai Southern Hemisphere Observatory, TSO) พร้อมสาธิตการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติหอดูดาวซีกฟ้าใต้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖ เมตร และทูลเกล้าฯ ถวายรหัสส่วนพระองค์สำหรับทรงใช้งานกล้องโทรทรรศน์ฯ ดังกล่าว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงถ่ายภาพเนบิวลาหงษ์ (M17 Omega Nebula or Swan Nebula) ซึ่งเป็นเนบิวลาชนิดเปล่งแสง อยู่บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนู มีลักษณะคล้ายหงส์ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 5,000 ปีแสง ในโอกาสดังกล่าวด้วย
รองศาสตราจารย์บุญรักษา เปิดเผยว่า หอดูดาวซีกฟ้าใต้ (Thai Southern Hemisphere Observatory, TSO) เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ภายใต้โครงการ PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ  หอดูดาวเซอร์โรโทโลโล สาธารณรัฐชิลี เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในซีกฟ้าใต้ 

   
   

เนบิวลาหงษ์ (M17 Omega Nebula or Swan Nebula)
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready