Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปส. บูรณาการบุคลากรภายใน คุมเข้มจัดการขยะรังสีให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในการจัดการกากกัมมันตรังสี ย้ำให้บุคลากรภายในตระหนักต่อภารกิจด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ถูกวิธี เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

       นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) จัดสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” เพื่อให้ผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีจาก 14 จังหวัด ภาคเหนือ และ 21 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี เมื่อมีความประสงค์ที่จะเลิกใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี ปรากฏว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก
       “ผมเห็นว่าการจัดการสัมมนาฯ ดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ตื่นตัวและตระหนักต่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ก่อนการลงพื้นที่จัดสัมมนาฯ ครั้งต่อไปในภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามแผนงานในปีนี้ ผมมีนโยบายให้บุคลากรภายในนำข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา มาหารือร่วมกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม”
        นายสุพรรณฯ กล่าวต่อไปว่า ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 นี้ ปส. จึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง การบูรณาการการดำเนินงานการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี  ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยระดมความคิดเห็นจาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 80 คน หวังบูรณาการ  การดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันในร่างระเบียบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติ แนวทางการจัดการกากกัมมันตรังสี สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้ง นำข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาหารือร่วมกัน เพื่อเตรียมการก่อนลงพื้นที่จัดสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” ให้สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี จากภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ต่อไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready