Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

DSC_5658.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (20 พฤษภาคม 2557) เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่วันพระบรมราชสมภพ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 200 ปี วันที่ 18 ตุลาคม 2547 ณ บริเวณด้านหน้า พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และลานรัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 200 ปี วันที่ 18 ตุลาคม 2547 ซึ่งการดำเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และลานรัชกาลที่ 4 นั้น ได้รับความร่วมมือจากกรมศิลปากรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และลานรัชกาลที่ 4 เพื่อเผยแพร่ถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แก่สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งไว้แก่แผ่นดิน

     ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ โรงหล่อสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552

     สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ และลานรัชกาลที่ 4 มีลักษณะประทับยืน ขนาด 2 เท่าครึ่งของพระองค์จริง ความสูง 4 เมตร 10 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 2 ตัน หล่อด้วยโลหะผสม (ทองแดง 87 เปอร์เซ็นต์ ดีบุก 2 เปอร์เซ็นต์ สังกะสี 5 เปอร์เซ็นต์ ตะกั่ว 5 เปอร์เซ็นต์) ฉลองพระองค์ประดับดาราไอราพต ดารานพรัตนราชวราภรณ์ ทรงสายสะพายพร้อมดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ L’Ordre National de la Legion d’Honneur ชั้น กร็องครัว (Grand Croix) พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงหัตถ์นารายณ์ พระหัตถ์ขวาทรงถือหนังสือ ส่วนโครงสร้างแท่นฐานและซุ้มหลังคาเป็นคอนกรีต เสริมเหล็กประดับด้วยหินทรายสีเหลือง ซุ้มหลังคาเป็นทองแดงหล่อรมสี (มีลักษณะเป็นสีสนิมเขียว) ประดิษฐานอยู่ ณ พระราชวังสราญรมย์ บริเวณสนามไชย คำจารึกบริเวณฐานด้านหน้ามีตราพระราชลัญจกร และพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำจารึกบริเวณฐานด้านหลังมีข้อความประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ การหล่อโลหะพระบรมราชานุสาวรีย์ โดย นายสมควร อุ่มตระกูล นายภราดร เชิดชู ประติมากรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และ พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น เป็นผู้ออกแบบแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

ข่าวโดย  : นีรนุช  ตามศักดิ์ 

เผยแพร่โดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready