Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ ฯ โต้โผ เจรจาความร่วมมือ ไทย – สหรัฐ ด้านวิจัยและพัฒนา 5 สาขา

thai-usa.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       ปลัดกระทรวงวิทย์ ฯ นำหน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าเจรจากรอบความร่วมมือ ไทย – สหรัฐ ใน 5 สาขาหลัก ยกนโยบาย STEM ศึกษาของประธานาธิบดีโอบามา น่าสนใจ สามารถปรับใช้พัฒนาการศึกษาของไทยได้  พร้อมเผยผลสำเร็จหลังเจรจา สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐ เล็งสร้างโรงงานผลิตวัคซีน HIV ในไทย เชื่ออนาคตเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลก เตรียมจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ในปีหน้า ที่ประเทศไทย

       เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือวิชาการด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-สหรัฐ ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่ประเทศไทย
       รศ.ดร. วีระพงษ์ กล่าวว่า การเดินทางครั้งนี้ ได้มีโอกาสเข้าพบ Dr. Kerry Ann Jones รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ สหรัฐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี.  กับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสหรัฐฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาใน 5 สาขาหลัก ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข พลังงานทดแทน มาตรวิทยา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่สนใจร่วมกัน โดยที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันว่า จะมีการสร้างความร่วมมือวิจัย แลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาธารณสุข รวมทั้งด้านนโยบายการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานทดแทน ฯลฯ  ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ และจะขยายผลไปสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

        แนวนโยบายการศึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐที่เรียกว่า STEM ศึกษา (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ครอบคลุมเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย นั้น สามารถนำมาปรับใช้กับหลักสูตรการศึกษาของไทยได้ โดยคาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าที่สหรัฐ และที่ประชุมกรอบความร่วมมือไทย-สหรัฐ ที่ประเทศไทยซึ่งจะมีขึ้นในปีหน้า
       ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับ ผู้แทนจากสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health : NIH) เกี่ยวกับความร่วมมือพัฒนาและผลิตวัคซีนด้านโรคเขตร้อนและโรคเอดส์ โดยในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคมะเร็งกับสถาบันมะเร็งสหรัฐ (National Cancer Institute : NCI) ด้วย

ข่าว:  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สป.วท.    
เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready