Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปส. โฟกัสภาคอีสาน ลงพื้นที่ต่อเนื่องให้ความรู้เรื่องจัดการกากฯรังสีที่ถูกต้อง

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

           หลังลงพื้นที่สัมมนาให้ความรู้เรื่องกากกัมมันตรังสีกับผู้รับอนุญาตฯ 14 จ. ภาคเหนือ ณ เชียงใหม่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โฟกัสลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องทันที ณ ขอนแก่น มุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการกากกัมมันตรังสีเมื่อเลิกใช้งาน หวังย้ำความมั่นใจให้กับประชาชน

           นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ภายหลังที่ ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือจัดสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี จาก 14 จ.ภาคเหนือ เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี เมื่อมีความประสงค์ที่จะเลิกใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี ปรากฏว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ปส. จึงโฟกัสพื้นที่จัดต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยเชิญผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 21 จังหวัด เข้าร่วม หวังให้การสัมมนานี้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างถูกต้องให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปส. มีแผนการจัดสัมมนาฯ จำนวน 5 ครั้ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้
           นายสุพรรณ ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างแพร่หลาย มีการผลิต นำเข้า และครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ อาทิเช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่นๆ ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีเหล่านี้ เมื่อไม่ใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานแล้ว จะกลายเป็นกากกัมมันตรังสี นอกจากนี้ กากกัมมันตรังสียังเกิดมาจากการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และการจัดการอุบัติเหตุทางรังสี  ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างถูกต้อง ซึ่ง ปส. ได้ทำการสำรวจปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่ความประสงค์จะเลิกใช้งาน แต่ยังมีคุณสมบัติที่ยังสามารถนำกลับมาใช้งานหรือสามารถปรับสภาพเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ และจัดทำเป็นทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างคุ้มค่า อีกทั้งช่วยลดการเกิดปริมาณกากกัมมันตรังสีในอนาคตด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 02-596-7600 ต่อ 1611

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready