Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สินามิถล่มญี่ปุ่น ครบรอบ 3 ปี ปส. ยังเฝ้าระวังรังสีอย่างต่อเนื่อง

120225571.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สินามิถล่มญี่ปุ่น ครบรอบ 3 ปี ปส. ยังเฝ้าระวังรังสีอย่างต่อเ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารรังสีในสิ่งแวดล้อม หลังผ่าน 3 ปี สึนามิถล่มประเทศญี่ปุ่น  โดยได้ทำการวัดรังสีในอาหารและสิ่งแวดล้อม  ผลปรากฏว่าระดับรังสีอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถอ่านค่าปริมาณรังสีจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่มีสถานีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้โดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ www.oaep.go.th

        นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า เป็นเวลา 3 ปีแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นระเบิด และเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี รั่วออกจากบริเวณถังเก็บภายในโรงไฟฟ้าฟูกูชิมา ไดอิชิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  ส่งผลให้หลายประเทศต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ
        ปส. ได้ดำเนินการเฝ้าระวังรังสีในอาหารมาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจวัดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอาหาร  เพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจในการบริโภคอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่างอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เหตุการณ์ปี 2554 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 988 ตัวอย่าง อาทิเช่น แป้งสาลี ปลาซาร์ดีน ชาเขียว ปลาแมคเคอเรว ปลาหมึก ไม่ปรากฏว่ามีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอาหารเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อไป ทาง อย. ยังคงส่งตัวอย่างอาหารมาวัดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์รั่วไหลของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นปกติ
        นอกจากนี้ ปส. ได้วัดค่าปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ซึ่งติดตั้งกระจาย อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยผลปรากฏว่า ค่าปริมาณรังสีอยู่ในระดับปกติ อีกทั้งยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมประมงและกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมทางทะเล(ไทย) อาทิ น้ำทะเล และอาหารทะเล มาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พบว่า ค่าปริมาณรังสีอยู่ในระดับปกติ เช่นเดียวกัน
        นายสุพรรณ ฯ กล่าวต่อไปว่า ปส. มีมาตรการและดำเนินการเฝ้าระวังภัยจากรังสีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนไทยมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว รวมทั้งได้มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยฯ  อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ปส. มีเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ จำนวน 12 สถานี ซึ่งติดตั้งครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี ปทุมธานี สงขลา กรุงเทพฯ ระนอง ตราด พะเยา ระยอง สกลนคร และกาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในน้ำ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ระยอง และภูเก็ต ซึ่งจะสนับสนุนให้การเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2557 นี้ ปส. มีแผนขยายการติดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยฯ ทางอากาศเพิ่ม ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย หนองคาย ภูเก็ต
        สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งหมดนี้ จะทำหน้าที่ในการเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาตลอด 24 ชั่วโมง และส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในทันที ซึ่งหากค่าระดับรังสีแกมมาที่ดำเนินการตรวจวัดมีค่าสูงผิดปกติ ก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนมายังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและประกาศมาตรการรองรับเพื่อให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากอันตรายของรังสีต่อไป นอกจากนี้  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีนี้ได้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านจอมอนิเตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าสำนักงานฯ และบนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ที่ www.oaep.go.th ด้วย
       ทั้งนี้ ในอนาคตข้างหน้า ปส. จะเร่งผลักดันให้มีการติดตั้งเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งในอากาศ และในน้ำให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ขอให้ประชาชนในทุกภาคของประเทศไทย มั่นใจได้ว่า จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย โดยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยจากรังสีให้ท่านอยู่ตลอดเวลา นายสุพรรณ กล่าวในที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  โทร 0 2596 7600 ต่อ 1421
ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready